Demensvennlig samfunn

Innhold

Demensvennlig samfunn

Demensvennlig samfunn er en informasjonskampanje i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse. Det handler om generell informasjon og opplæring til både personell i offentlig og privat servicenæring. Målet er å skape et samfunn som er bedre tilrettelagt for at personer med demens som bor hjemme kan være mest mulig selvhjulpne. Med litt mer kunnskap og forståelse fra mennesker de møter i for eksempel ulike servicenæringer vil mange kunne klare seg bedre i utførsel av hverdagsaktiviteter.

Sandnes kommune som Demensvennlig samfunn

Kommunen inngikk avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse i januar 2016. En liten arbeidsgruppe ble etablert med representant fra kommunen, demensforeningen i Sandnes og Sandnes eldreråd. Gruppen har anvar for å tilby undervisningen til aktuelle virksomheter som ønsker å motta slik opplæring. 

Nasjonalforeningen for folkehelse har utarbeidet et standardisert undervisningsopplegg som benyttes i opplæringen. Undervisningen er ca 1 time og foregår i den enkelte virksomhets lokaler. Representanter fra arbeidsgruppen som holder undervisningen har erfaring og kompetanse om demens.

Bakgrunn for avtalen

Over 70 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange personer med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.

Formålet med avtalen

Formålet med avtalen er å legge tilrette for at Sandnes kommune skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

Kontaktinformasjon

Ønsker din bedrift informasjon om demens?

Ta kontakt med:

Kari Aaltvedt, tlf 51 67 97 00/ 10

 

 

                                                                                                               

                                                                         

Publisert: 11.05.2017 13:59
Sist endret: 24.05.2019 13:15