Tilrettelagt bolig/Omsorgsbolig

Innhold

Tilrettelagt bolig/Omsorgsbolig

Kommunen tilby ulike former for tilrettelagt bolig for eldre, syke og personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva er en tilrettelagt bolig?

Du leier en lettstelt leilighet med livsløpsstandard når du ikke er i stand til å skaffe deg en tilrettelagt bolig på egenhånd. En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg.

Du har samme rettigheter som andre hjemmeboende.

Nødvendig pleie og omsorg blir gitt etter individuelle behov.

Servicebolig

Hva er servicebolig og hvem kan søke

Sandnes kommune leier ut servicebolig som er lettstelt leilighet med livsløpsstandard.

Boligen har stue, kjøkken, soverom og bad/toalett. Det er ikke felles oppholdsrom i tilknytting til serviceboliger, men de ligger ofte i nærheten av et bo- og aktivitetssenter. Det gis hjemmetjenester etter individuell vurdering av behov.

Hvem kan søke servicebolig?

Målgruppen er eldre personer som på grunn av sin helse har behov for en lettstelt leilighet men ikke er i stand til å skaffe seg en bolig selv. Du må ha evne og vilje til å bruk fasilitetene i leiligheten ved tildeling og møblere boligen med egne møbler.

Bolig for personer med nedsatt funksjonsevne

Hva er bolig for personer med nedsatt funksjonsevne og hvem kan søke

Boligene er lettstelte leiligheter med livsløpsstandard, med romløsninger på et plan som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Noen boliger har fellesarealer i nær tilknytning. Boligen er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning. Det gis miljøarbeidertjenester etter en individuell vurdering av behov.

Hvem kan søke bolig?

Personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av varig funksjonshemming eller psykisk utviklingshemming som ikke kan mestre å bo i egen leilighet.

Bofelleskap og bokollektiv

Hva er bofelleskap og bokollektiv og hvem kan søke

Bokollektiv: I et bokollektiv er det felles oppholdsrom og kjøkken. Den enkelte leilighet er på ca 30 m2. Det er knyttet fast bemanning til et bokollektiv. Bokollektivet er tilrettelagt for personer med demens.

Bofellesskap: I et bofellesskap er det felles oppholdsrom og kjøkken. Leilighetene er på ca 40-50 m2, og har stue, soverom, minikjøkken og bad/toalett. Det er knyttet fast bemanning til et bofellesskap.

Du abonnerer på alle måltider og vaskeritjenester.

Hvem kan søke bofelleskap og bokollektiv?

Personer som er helsesvake eller har en demensdiagnose og som har behov for å bo i en bolig med personell tilgjengelig på døgnbasis.

Søk om tilrettelagt bolig

Søk om tilrettelagt bolig ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester som du laster ned her Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf

 

Noen av kommunens bofellesskap er for personer med psykiske helseutfordringer og driftes av Mestringsenheten. Her er psykiske helsearbeidere tilgjengelig hele døgnet. Søknad om slik bolig skjer gjennom boligtjenesten i kommunen   

 

Pris

Det betales husleie som indeksreguleres årlig. I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring.

Månedlig husleie i kommunal bolig

Til og med 31.7.2019                                    kr 6 050 per måned

Ny sats fra og med 1.8.2019 (indeksregulert).        

Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken.

Serviceboliger: Det betales innskudd for enkelte serviceboliger tilknyttet Bate boligbyggelag.

I enkelte bofelleskap, bokollektiv og serviceleiligheter tilbys husholdningartikler, vask av tøy og kjøp av mat som en deltjeneste. Se lenke til vedtatte satser i økonomiplan:

https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2019-2022/vedlegg-til-okonomiplanen/avgifter-gebyrer-og-egenbetalinger/levekar/

Publisert: 02.01.2017 14:14
Sist endret: 06.10.2017 15:27