Arbeidsreiser

Innhold

Arbeidsreiser

Arbeidsreiser er spesialtransport til og fra tilrettelagt arbeid på Pro-Service.

Hvem kan få?

Du kan få arbeidsreise dersom du av ulike grunner ikke kan benytte kollektive transportmidler, som buss eller tog, for å komme deg til og fra tilrettelagt arbeid på Pro- Service.

Hva koster tjenesten?

Egenandel betales etter kommunens gjeldende satser, som for tiden er 40,- tur/retur.

Hvordan går du frem for å få arbeidsreiser?

For å få arbeidsreiser må du søke på eget søknadsskjema som du laster ned her Soknad_helse_og_omsorgstjenester.pdf

Publisert: 15.12.2016 10:47
Sist endret: 23.03.2020 14:40