Støttetjenester til barnehager og skoler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Støttetjenester til barnehager og skoler

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPTs formål er å hjelpe skole og barnehage å legge best mulig til rette det pedagogiske tilbudet for barn, unge og voksne med særlige behov.  PPT foretar sakkyndig vurdering av barnas individuelle opplæringsbehov.   PPT gir råd til foreldre og opplæringsansvarlige i barnehage og skole.   PPT tilbyr logopedhjelp.

Elever som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning i skolen. Førskolebarn med behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp.

Årsaker til henvising til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosial- og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

 

Hva gjør PPT?

Vurdering fra PPT ligger til grunn for vedtak om spesielt tilrettelagte tilbud.

For informasjon om fremskutt/utsatt skolestart ta kontakt med din nærskole eller oss på PPT.

 

Hvem kan søke?

Dersom barnet går i barnehagen bør henvisningen fylles ut i samarbeid mellom foresatte og barnehagen.

Dersom barnet går på skolen bør henvisningen fylles ut i samarbeid mellom foresatte og skolen.

Foreldre kan også selv henvise til PPT.

Barn kan ikke henvises til PPT uten foreldrenes samtykke. Unge over 15 år kan selv ta kontakt  initiativ til henvisning. Vanligvis samarbeider foreldrene med barnehage, skole eller helsestasjon om henvisningen. Men det er også mulig for foreldrene å henvise direkte. PPT kan kontaktes på telefon: 51 33 51 20 eller 51 33 51 40.

Alle henvisninger blir behandlet fortløpende.

 

Henvising for førskolebarn

Henvisning for logoped

Henvisning fra foreldre

Henvising for grunnskolebarn

Pedagogisk rapport - skole

Henvisning for Sandnes læringssenter

Henvisning systemsak

Samtykkeerklæring TI

Pedagogisk rapport - barnehage 2017.docx

 

Besøksadresse: Haakon 7's gt. 6, 2. etasje
Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes

Telefon: 51 33 51 20
ppt-kontoret@sandnes.kommune.no

 

Styrket barnehagetilbud

 

Spesialpedagogisk hjelp (– barnehageloven § 19A)

 • Vi skriver vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter at PPT har vurdert at barnet ditt har behov for slik hjelp.

 • Vi gir den spesialpedagogiske hjelpen til barnet ditt, enten du går i kommunal eller privat barnehage. Har barnet ikke begynt i barnehage, kan vi også gi hjelpen hjemme.

 • Vi kan gi veiledning til foreldre og barnehager når barnet mottar spesialpedagogisk hjelp.

 

Barn med nedsatt funksjonsevne ( – barnehageloven § 19G)

Sosial ferdighetstrening

 • Vi kan gi tilbud til barnehagene om sosial ferdighetstrening for barn med samspillsvansker.

 • Vi gir samtidig veiledning til personalet i barnehagene.

 

Besøksadresse: Haakon 7's gt. 6, 3. etasje

Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes

Telefon: 51 33 55 80/ 51 33 55 70

styrket.barnehage@sandnes.kommune.no

 

Senter for flerspråklige barn og unge

Senter for flerspråklige barn og unge har egen hjemmeside som du kan besøke.

 

Publisert: 27.12.2016 10:35
Sist endret: 27.12.2016 10:35