SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Innhold

SLT - samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

Hva er SLT?

Ungdom i alderen 12-18 år er hovedmålgruppe for SLT i Sandnes. Hovedoppgavene til SLT er blant annet å avdekke utfordringer knyttet til barne- og ungdomskriminalitet og bidra til tiltak. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi, relevante kommunale enheter og andre.

Slik er SLT-arbeidet organisert

SLT-arbeidet er forankret i politiråd. Politiråd består av blant annet: ordfører (leder), stasjonssjef ved Stavanger politistasjon, rådmann, kommunaldirektør Skole og kommunaldirektør for oppvekst barn og unge. 

Koordineringsgruppa SLT er sammensatt av SLT-koordinator, leder av forebyggende avdeling i politiet, leder av familieavdelingen i barnevernet og leder av helsestasjonstjenester, leder Kultur, rådgiver skole og rådgiver i fagstab levekår. Gruppen skal blant annet avdekke problemer og utfordringer og sette inn ressurser for målrettet innsats.

Utførernivået står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her er det satt sammen tverrfaglige grupper i alle 5 bydelene.

Publisert: 03.01.2019 08:04
Sist endret: 29.04.2021 08:22