Skolerute

Innhold

Skolerute

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder for alle skolene i Sandnesskolen. Skolerutene fra og med 2020 - 2021 inneholder bare informasjon om høstferie og vinterferie som er felles for hele Rogaland.

Skolerute 2018 - 2019

Måned Merknad
August Skolestart mandag 20. august
September  
Oktober

Høstferie uke 41: 8 - 12. oktober

November  Planleggingsdag fredag 16. november
Desember  Siste skoledag før jul fredag 21. desember
Januar  Skolestart onsdag 2. januar
Februar Vinterferie uke 9: 25. februar til 1. mars
Mars Vinterferie uke 9: 25. februar til 1. mars
April Påskeferie fra mandag 15. april til og med tirsdag 23. april
Mai Fri 1. mai, 17 mai (nasjonaldag), 30. mai (Kr. Himmelfartsdag) og 31. mai
Juni Fri 10. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag før sommerferien er fredag 21. juni.
  190 skoledager i skoleåret 2018 - 2019

Skolerute 2019 - 2020

Måned Merknad
August Skolestart mandag 19. august
September  
Oktober

Høstferie uke 41: 7 - 11. oktober

November  Planleggingsdag fredag 15. november
Desember  Siste skoledag før jul fredag 20. desember
Januar  Skolestart torsdag 2. januar
Februar Vinterferie uke 9: 24. til 28. februar
Mars  
April  Påskeferie fra mandag 6. april til og med tirsdag 14. april
Mai  Fri 1. mai, 21. mai (Kr. Himmelfartsdag) og 22. mai
Juni Fri 1. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag før sommerferien er fredag 19. juni.
  190 skoledager i skoleåret 2019 - 2020

Skolerute 2020 - 2021

Måned Merknad
August Dato for skolestart blir klar januar/februar 2020
September  
Oktober

Høstferie uke 41: 5 - 9. oktober

November  
Desember  
Januar  
Februar  
Mars  Vinterferie uke 9: 1. til 5. mars
April  
Mai  
Juni Dato for siste skoledag blir klar januar/februar 2020
  190 skoledager i skoleåret 2020 - 2021
Publisert: 28.03.2017 12:50
Sist endret: 29.01.2019 13:52