Skolerute

Innhold

Skolerute

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder for alle skolene i Sandnesskolen. Skolerutene fra og med 2022 - 2023 inneholder bare informasjon om høstferie og vinterferie som er felles for hele Rogaland.

Skolerute 2021 - 2022

Måned Merknad
August Oppstart SFO på alle skoler: Mandag 2. august
Skolestart onsdag 18. august for alle elever
September  
Oktober

Høstferie uke 41: 11 - 15. oktober

November  Fridag for elevene fredag 12. november
Desember  Siste skoledag før jul fredag 17. desember
Januar  Første skoledag etter jul mandag 3. januar
Februar Vinterferie uke 9: 28. februar. til 4. mars
Mars

Vinterferie uke 9: 28. februar. til 4. mars

April Påskeferie fra mandag 11. april til og med tirsdag 19. april
Mai Fri tirsdag 17. mai (grunnlovsdag), torsdag 26. mai (Kr. Himmelfartsdag) og fredag 27 mai (fridag for elevene)
Juni mandag 6. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag før sommerferien er torsdag 23. juni.
Juli Siste åpningsdag SFO. Fredag 1. juli
  190 skoledager i skoleåret 2021 - 2022

Skolerute 2022 - 2023 (forslag)

Høstferie uke 41
Vinterferie uke 9

Publisert: 28.03.2017 12:50
Sist endret: 23.06.2021 14:49