Skolerute

Innhold

Skolerute

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder for alle skolene i Sandnesskolen. Skolerutene fra og med 2021 - 2022 inneholder bare informasjon om høstferie og vinterferie som er felles for hele Rogaland. Skoleruta for 2021-2022 blir vedtatt innen utgangen av januar 2021.

Skolerute 2020 - 2021

Måned Merknad
August Skolestart mandag 17. august
September  
Oktober

Høstferie uke 41: 5 - 9. oktober

November  Planleggingsdag fredag 13. november
Desember  Siste skoledag før jul tirsdag 22. desember
Januar  Første skoledag etter jul mandag 4. januar
Februar  
Mars

Vinterferie uke 9: 1. til 5. mars

Påskeferie fra mandag 29. mars til og med tirsdag 6. april

April Påskeferie fra mandag 29. mars til og med tirsdag 6. april
Mai Fri torsdag 13. mai (Kr. Himmelfartsdag), fredag 14 mai (fridag for elevene),
mandag 17. mai (grunnlovsdag) og
mandag 24. mai (2. pinsedag)
Juni Siste skoledag før sommerferien er fredag 18. juni.
  190 skoledager i skoleåret 2020 - 2021

Skolerute 2021 - 2022

Måned Merknad
August Oppstart SFO på alle skoler: Mandag 2. august
Skolestart onsdag 18. august for alle elever
September  
Oktober

Høstferie uke 41: 11 - 15. oktober

November  Fridag for elevene fredag 12. november
Desember  Siste skoledag før jul fredag 17. desember
Januar  Første skoledag etter jul mandag 3. januar
Februar Vinterferie uke 9: 28. februar. til 4. mars
Mars

Vinterferie uke 9: 28. februar. til 4. mars

April Påskeferie fra mandag 11. april til og med tirsdag 19. april
Mai Fri tirsdag 17. mai (grunnlovsdag), torsdag 26. mai (Kr. Himmelfartsdag) og fredag 27 mai (fridag for elevene)
Juni mandag 6. juni (2. pinsedag)
Siste skoledag før sommerferien er torsdag 23. juni.
Juli Siste åpningsdag SFO. Fredag 1. juli
  190 skoledager i skoleåret 2021 - 2022

Skolerute 2022 - 2023 (forslag)

Høstferie uke 41
Vinterferie uke 9

Publisert: 28.03.2017 12:50
Sist endret: 09.02.2021 13:38