Voksenopplæring

Innhold

Voksenopplæring

Sandnes læringssenter er Sandnes kommune sitt ressurssenter med ansvar for voksenopplæring, herunder grunnskole for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Publisert: 28.03.2017 13:56
Sist endret: 28.03.2017 13:58