SFO

Innhold

SFO

Alle grunnskolene i Sandnes kommune har egen skolefritidsordning (SFO). Dette er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse, og til elever med spesielle behov fra 1. til 10. klasse.

Innmelding, oppsigelse og endring

Her kan du søke om innmelding, oppsigelse og endring av plass i SFO.

Søknadsfristen er 1. mars for påfølgende skoleår. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår.

Pris for SFO

Det gis tilbud om hel plass til kr 2860,- per måned og 60% plass til kr 2002,- per måned ved kommunen sine SFO tilbud. Det er innført 11 betalingsterminer. Søskenmoderasjon innvilges når familien har flere barn i kommunale SFO. Yngste barn defineres som barn nr 1. Det innvilges 25 % moderasjon på barn nr 2, og 50 % moderasjon på barn nr. 3.

I Sandnesskolen gjelder følgende tilbud og betalingssatser i SFO:
Antall barnHel plass (100 %)3 dager pr uke (60 %)
Barn nr 1 2.860,- 2.002,-
Barn nr 2 2.145,- 1.502,-
Barn nr 3 1.430,- 1.001,-

Betalingsreglene ble i Bystyret 11.12.2007 endret slik at også funksjonshemmede
brukere på 1.- 4. trinn betaler 100%. Det ble samtidig vedtatt 100%
betalingsfritak for funksjonshemmede brukere på 5.-10.trinn.

Opptak og foreldrebetaling

Alle elever fra 1. – 4. klasse (opp til 10. klasse for funksjonshemmede) har rett til et SFO-tilbud dersom de søker om det ved den skolen eleven går på daglig. Informasjon om opptak, påmeldingsfrister, bindingstid, oppsigelse etc. gis av rektor ved den enkelte skole. Opptak gjelder fra 1. til og med 4. klasse (10. klasse for funksjonshemmede) dersom plassen ikke sies opp i mellomtiden.

Familier med en samlet årlig bruttoinntekt lavere enn kr 225.000,-, og som ikke er berettiget til dekning av utgifter til barnepass gjennom trygdeordningene, kan søke om redusert betaling med inntil 64 % reduksjon. Dette er samme reduksjon som trygdeetaten gir. Søknad med opplysninger om inntektsforhold og eventuelle trygdeordninger sendes Sandnes kommune v/regnskapssjefen.

Søknad redusert foreldrebetaling

Her finner du skjema for søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Vedtekter for SFO

Her finner du Vedtektene for SFO i Sandnes kommune (PDF)

Publisert: 28.03.2017 13:32
Sist endret: 25.10.2018 14:57