Kommunen som barnehagemyndighet

Innhold

Kommunen som barnehagemyndighet

Fra 1. januar 2021 trådte lovendring, som skiller kommunen som barnehagemyndighet og kommunen som barnehageeier fra hverandre, i kraft.

Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Myndighetsansvaret ligger i et eget myndighetsledd under oppvekstdirektøren.

Disse kan kontaktes dersom det ønskes kontakt med kommunen som barnehagemyndighet:

Mai Elin Tveit tlf. 51 33 53 22 eller Gudrun Skancke Eriksen 51 33 57 01

Publisert: 13.12.2021 07:43
Sist endret: 13.12.2021 07:43