Barnehagerute

Innhold

Barnehagerute

Her er informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret som gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune.

Barnehagerute 2020/2021

Det er til sammen fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. I tabellen under finner du kun fire av dem. Den femte planleggingsdagen bestemmer samarbeidsutvalget i den enkelte barnehagen selv. Du må derfor sjekke nettsiden til din barnehage for å finne datoen på den femte planleggingsdagen

MånedMerknader
August 2020 Barnehagene er stengt 13. og 14. august (planleggingsdager). 
Oppstart nytt barnehageår 17. august.
November 2020 Barnehagene er stengt 13. november (planleggingsdag).
Desember 2020 Barnehagene er stengt 24, 25. og 31. desember (julaften, første juledag og nyttårsaften).

Januar 2021

Barnehagene er stengt 1. januar (første nyttårsdag).
Mars 2021 Barnehagene er stengt 31. mars (onsdag før skjærtorsdag).
April 2021 Barnehagene er stengt 1, 2. og 5. april (skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag).
Barnehagene er stengt 6. april (planleggingsdag).
Mai 2021 Barnehagene er stengt 13, 17. og 24. mai (Kristi Himmelfartsdag, grunnlovsdag og andre pinsedag).
Juli 2021 Barnehagene er stengt i uke 28 og 29 (12. juli til 23. juli)

 

Ferie

  • Barna må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene.
  • 3 uker må tas sammenhengende i juli måned.
  • Planleggingsdagene kan regnes som ferie.
Publisert: 20.05.2020 15:06
Sist endret: 11.08.2020 08:12