Barnehagerute

Innhold

Barnehagerute

Her er informasjon om ferie og planleggingsdager i barnehageåret som gjelder for kommunale barnehager i Sandnes kommune.

Barnehagerute 2021/2022

Det er til sammen fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. I tabellen under finner du kun fire av dem. Den femte planleggingsdagen bestemmer samarbeidsutvalget i den enkelte barnehagen selv. Du må derfor sjekke nettsiden til din barnehage for å finne datoen på den femte planleggingsdagen

MånedMerknader
August 2021 Barnehagene er stengt 16. og 17. august (planleggingsdager). 
Oppstart nytt barnehageår 18. august.
November 2021 Barnehagene er stengt 12. november (planleggingsdag).
Desember 2021 Barnehagene er stengt 24 og 31. desember (julaften og nyttårsaften).
April 2022

Barnehagene er stengt 13. april (onsdag før skjærtorsdag)
Barnehagene er stengt 14., 15.,18.april (skjærtorsdag, langfredag og andre påskedag.

Mai 2022 Barnehagene er stengt 17. og 26. mai (Grunnlovsdag og Kristi Himmelfartsdag).
Barnehagene er stengt 27. mai (planleggingsdag)
Juli 2022 Barnehagene er stengt i to ferieuker_ uke 28 og 29.

Barnehagerute 2022/2023

Det er til sammen fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. I tabellen under finner du kun fire av dem. Den femte planleggingsdagen bestemmer samarbeidsutvalget i den enkelte barnehagen selv. Du må derfor sjekke nettsiden til din barnehage for å finne datoen på den femte planleggingsdagen

MånedMerknader
August 2022 Barnehagene er stengt 15. og 16. august (planleggingsdager). 
Oppstart nytt barnehageår 17. august.
November 2022 Barnehagene er stengt 18. november (planleggingsdag).
Desember 2022 Barnehagene er stengt 24 og 31. desember (julaften og nyttårsaften).
April 2023

Barnehagene er stengt 5. april (onsdag før skjærtorsdag)
Barnehagene er stengt 6., 7.,10. og 11. april (skjærtorsdag, langfredag, andre påskedag og planleggingsdag)

Mai 2023 Barnehagene er stengt 17. og 18. mai (Grunnlovsdag og Kristi Himmelfartsdag).
Juli 2023 Barnehagene er stengt i to ferieuker - uke 28 og 29.

Ferie

  • Barna må ha minst 5 uker ferie i løpet av barnehageåret. Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene opp til 5 uker, får dispensasjon for disse 4 dagene.
  • 3 uker må tas sammenhengende i juli måned.
  • Planleggingsdagene kan regnes som ferie.
Publisert: 20.05.2020 15:06
Sist endret: 07.02.2022 09:37