Stangeland barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Stangeland barnehage

Stangeland Barnehage ligger i Stangeland bydel, 1 kilometer fra Sandnes sentrum Barnehagen er omkranset av eldre og nyere boliger i et etablert boligområde. Vi har Skeiene Ungdomsskole, eldreboliger og HVPU boliger som våre naboer. Barnehagen har følgende satsingsområder: Utviklingsstøttene barnehage (voksen-barn-relasjon), språk og kosthold/ernæring
 Stangeland barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Stangeland bydel
 • Satsingsområder: Utviklingsstøttende barnehage
  (voksen-barn-relasjon), språk og kosthold/ernæring
 • Stangeland barnehage ble åpnet høsten 1980, men
  ble påbygd og rehabilitert våren 2007.
 • Stangeland barnehage er samorganisert med
  Sandved barnehage og Stangelandsforen barnehage.
 • 4 avdelinger for barn 0 - 6 år
 • Antall barn: 62 barn

Kontakt

 • Hverdager: kl. 07.30 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Sommeren 2018 er barnehagen stengt i uke 28 og 29.

   • Onsdag 16. august 2017
    Fredag 17.november 2017
   • Tirsdag 2.januar 2018
   • Tirsdag 3.april 2018
   • Fredag 11.mai 2018
  • Disse dagene er barnehagen stengt.
Administrasjon
 • Styrer: Monica Hetland
 • Kontor: 48001072
Kontakt avdelingene
 • Askeladden: 90066512
 • Romlingene: 48178276 
 • Tusseladden: 48213939
 • Knøttene: 48159497

 Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i
barnehagen blir for ditt barn. 

Last ned Stangeland barnehages årsplan (1018 KB) her.

Vedlegg:

I handlingsplan mot mobbing kan du lese om

 • Hva er mobbing?
 • Definiasjon på mobbing
 • Eksempler på hva mobbing kan være
 • Forebyggende arbeid i barnehagen

laste ned handlingsplan mot mobbing (PDF 269kb) her

Barns trivsel-voksnes ansvar

Null mobbing

 Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern  Nok søvn

Tema morsmål  Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan    Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan   Vedtekter

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge(FBU)

Fra barnehage til skole(flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:27
Sist endret: 04.01.2017 15:27