Sørbø barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sørbø barnehage

Sørbø barnehage ligger i et nyetablert byggefelt i Ganddal bydel og består av to bygg, Sør og Nord . Mål, arbeidsmåter og innhold er felles, men byggene organiseres separat i det daglige. Barnehagen har avdelinger for barn i alderen 1-2 år og 3-6 år. Vår visjon er "Alle må være med-først da kan store ting skje".
Sørbø barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Ganddal bydel
 • Barnehagen er med i Sandnes kommunes satsing på 
  "Utviklingsstøttende barnehager".
 • Tilknytningsorientert barnehage
 • Avdelinger for barn i alderen 0-6 år
 • Antall plasser: 180

Kontakt

 • Hverdager  Kl.07:00-16:30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

   • Torsdag 16.august 2018
   • Fredag 17.august 2018
   • Fredag 16.november 2018
   • Tirsdag 23.april 2019 
   • Fredag 31.mai 2019
  • Disse dagene er barnehagen stengt
 Administrasjon
 • Virksomhetsleder og styrer: Anne Brit Haukland mobil: 918 55 543
 • Styrer, Sørbø Nord: Cecilie W. Petersen mobil: 481 73 879
 • Fagleder: Tone Hammerseth mobil: 954 44 134
Sørbø Sør, avdelinger
 • Dvergene: 954 30 351
 • Jotnene: 954 01 449
 • Midgard: 970 05 408
 • Munin: 953 69 985
 • Hugin: 954 09725
 • Vallhall: 954 75 809
Sørbø Nord, avdelinger
 • Alvene: 481 74 201
 • Tussene: 481 73 788
 • Vettene: 481 77 492
 • Æsene: 481 71 061
 • Ravnene: 481 77 385

 

 I årsplan og progresjonsplan finner du informasjon om
hvordan hverdagen i barnehagen blir for ditt barn.
 

Vedlegg

Last ned Årsplan 2017/18 her

Handlingsplan mot mobbing

Barns trivsel-voksnes ansvar

Null mobbing

Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern  Nok søvn

Tema morsmål  Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan    Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan   Vedtekter

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge(FBU)

Fra barnehage til skole(flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:27
Sist endret: 04.01.2017 15:27