Kleivane barnehage

Innhold

Kleivane barnehage

Kleivane barnehage tilhører virksomheten Sør-Øst barnehagene som består av Austrått, Figgjo og Kleivane barnehager. Barnehagen er en helt ny barnehage, som åpnet høsten 2017. Kleivane barnehage har en flott beliggenhet med mange fine naturområder i barnehagens nærmiljø. På denne måten vil arbeidet med realfag få en naturlig og sentral plass i barnehagen. Vi arbeider med den autoritative voksenstilen, som balanserer varme og grensesetting på en god og hensiktsmessig måte.   Vi vil jobbe med fokus på antall, rom og form. Dette arbeidet skal foregå både ute i naturen og gjennom aktiviteter og opplegg inne.  Vår foreløpige visjon er «Være Sammen om en god barndom»
Kleivane barnehage 

Nøkkelinformasjon

  • Ny barnehage
  • Åpnet høsten 2017
  • 10 avdelinger
  • 180 barnehageplasser

Kontakt

  • Hverdager kl. 07.00-16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I 2020 er dedt stengt i uke 29 og 30.

  • Torsdag 15. august '19
  • Fredag 16. august '19
  • Fredag 15. november '19 
  • Tirsdag 14. april '20
  • Fredag 22. mai '20

Barnehagen er stengt disse dagene.

Styrer

Ann Kristin Gausel
Mobil: 905 40 472 / 480 88 464
E-post: ann.kristin.gausel@sandnes.kommune.no

Avdelinger
Bokfinken:  90 71 45 22
Flaggspetten 90 26 27 22
Gjerdesmetten:  47 60 44 70
Kjøttmeisen:  90 71 03 53
Linerlen:  47 60 43 01
Måltrosten:  90 71 24 96
Rødstrupen:  94 84 65 84
Spettmeisen 90 25 13 89
Stæren:  47 60 66 74
Svarttrosten:  90 67 76 35

 

Slik jobber vi

Last ned årsplan for Kleivane barnehage 2019/2020 her (pdf, 1,3 Mb)

«Være Sammen»

«Være Sammen» har fokus på kvalitetsutvikling, og å skape et godt
læringsmiljø for barna. Vi arbeider med den autoritative voksenstilen,
som balanserer varme og grensesetting på en god og hensiktsmessig måte.
Teoriene som «Være Sammen» bygger på er forskningsbasert.
Denne måten å jobbe på vil utgjøre en viktig del av barnehagens
pedagogiske plattform. Kjerneinnholdet er autoritative voksne,
relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av
utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling.
(Roland m/flere 2014: 5) Kleivane barnehage har utdannet to
veiledere i «Være Sammen», en pedagogisk leder og styrer,
som har hovedansvar for opplæring av de ansatte i barnehagen.
«Være Sammen» har et eget pedagogisk opplegg rettet mot barna.
Dette inneholder forslag til samlinger, bøker, samtalebilder, sanger mm.

 Være og lære i naturen

Kleivane barnehage har en flott beliggenhet med mange fine
naturområder i barnehagens nærmiljø. Dette må vi benytte oss av!!
På denne måten vil arbeidet med realfag få en naturlig og sentral plass
i barnehagen. Realfag har fokus på fagområdene «natur, teknikk og miljø»
og «antall, rom og form». Vi vil benytte oss av de mange turområdene og
ha fokus på å være mye ute. Det at barna er mye ute og oppdager naturen -
gleder og undrer seg over det de opplever, er en viktig verdi i seg selv.
Dette er også en fantastisk arena for lek, og et godt utgangspunkt
for refleksjon og læring.

Ja til tall og telling

Vi vil jobbe med fokus på antall, rom og form. Dette arbeidet skal foregå
både ute i naturen og gjennom aktiviteter og opplegg inne. Gjennom leken
får barna med seg viktige erfaringer også innen dette fagområdet. Vi skal
i tillegg bruke «Mattekassen» utviklet av Torild Nesvåg. Vi skal også jobbe
inspirert av «Utviklende matematikk» med fokus på barn som lærer i samspill
med andre barn og å ta utgangspunkt i barns undring. Utviklende matematikk
bygger på Vygotskijs teori om barn og læring. Områder vi vil jobbe med er tall
og telling, begreper, mønster, former, farger, likt og ulikt, måling og tid.

 

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:20
Sist endret: 13.09.2019 14:14