Austrått barnehage

Innhold

Austrått barnehage

Austrått barnehage tilhører virksomheten Sør-Øst barnehagene som består av Austrått, Figgjo og Kleivane barnehager. Barnehagen har 4 avdelinger og ligger i Austrått bydel.  Barnehagen ligger tett på skog og mark. En av avdelingene er en naturavdeling der vi har en egen base i Melsheia. Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien, hvor vi ser barnet som forskende og deltakende i egen læring.
 Austrått barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Austrått bydel
 • Reggio Emilia inspirert
 • Avdelinger:
  • Dokkehuset 1-3 år
  • Kremmerhuset 2-4 år
  • Kjernehuset 3-6 år
  • Krutthuset 3-6 år (naturavdeling)

Kontakt

Hverdager: kl.07.30 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I 2020 er det stengt i uke 29 og 30.

 • Torsdag 15. august '19
 • Fredag 16. august '19
 • Fredag 15. november '19
 • Tirsdag 14. april '20
 • Fredag 22. mai '20

Disse dagene er barnehagen stengt!

Austrått barnehage

Styrer

Gro Haukøy Osaland

E -post: gro.osaland@sandnes.kommune.no

Kontakt avdelingene
 • Dokkehuset: 911 45 787
 • Kremmerhuset: 911 45 349
 • Kjernehuset: 911 31 497
 • Krutthuset:
  • Krekling-gruppa: 911 35 241
  • Røsslyng-gruppa: 941 30 615

Slik jobber vi

 

Last ned årsplan for Austrått barnehage 2019-2020 her (PDF 1,831 MB)

Vedlegg

Last ned handlingsplan mot mobbing her (PDF 245,5MB)

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:16
Sist endret: 13.09.2019 13:56