Smeaheia barnehage

Innhold

Smeaheia barnehage

Smeaheia barnehage er en avdeling i Skogsheia barnehager som består av Jønningheia og Smeaheia barnehager. Vi holder fint til øverst i Smeaheia boligområde. Både Ormaskogen og Brattholskogen er like i nærheten og er hyppig besøkt av barnehagen. Vi er organisert i to fløyer som samarbeider tett innad. Storbarnsfløyen består av avdelingene Hansabeen og Maurholen. Småbarnsfløyen består av avdelingene Gunhildstykket og Pigsteinen. Hvert år samarbeider hele huset om et større felles prosjektarbeid. I år har vi valgt lek som innsattsområdet.
Smeaheia barnehage 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Stangeland bydel
 • Mellom 60-70 barn
 • Avdelinger for barn fra 0 til 6 år

Kontakt

 • Hverdager kl. 07.15-16.45

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

 

   • Torsdag 15.08.19
   • Fredag 16.08.19
   • Fredag 15.11.19
   • Tirsdag 14.04.20
   • Fredag 22.05.20
  • Disse dagene har barnehagen stengt 
Kontakt styrer
 • Trine-Lise Bredland,
 • Tlf 46 92 97 29
Kontakt avdelingene
Småbarnsfløy
 • Gunhildstykket: 91 24 83 88
 • Pigsteinen: 48 05 96 90
Storbarnsfløy
 • Hansabeen: 91 16 55 67
 • Maurholen: 91 15 46 36

Slik jobber vi

I årsplan og virksomhetsdokumentasjon kan du lese mer om hvordan hverdagenen blir for ditt barn i Smeaheia barnehage.

Diverse vedlegg til årsplanen

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:25
Sist endret: 22.11.2019 13:33