Jønningheia barnehage

Innhold

Jønningheia barnehage

Jønningheia barnehage er en avdeling i Skogsheia barnehager som består av Jønningheia og Smeaheia barnehage. Jønningheia barnehage ligger på Stangeland nord, med Ormaskogen som nærmeste nabo. Det er gangavstand til Sandnes sentrum, Gisketjern og stadionområdet. Barnehagen har et flott uteområde med muligheter for variert lek. Vår visjon er: Omsorg, lek og læring hånd i hånd. Vi vil at alle skal få være aktive deltakere i fellesskapet og oppleve gode relasjon i hverdagen. I år er våre innsatsområder lek og den utviklingsstøttene barnehagen.

Jønnigheia barnehage 

Skogsheia-barnehagene-avdeling-Jonningheia-barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Stangeland bydel
 • 96 barn
 • 26 ansatte
 • 6 avdelinger. Delt på to fløyer. Liten og stor fløy.
  • Tre småbarns avdeliger 0-3 år
  • To avdeliger for barn som er 3-4 år
  • En avdelig for skolestartere

Kontakt

 • Hverdager kl. 07.15 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

   • Torsdag 15. aug 2019
   • Fredag 16. aug 2019
   • Fredag 15. nov 2019
   • Tirsdag 14. april 2020
   • Fredag 22. mai 2020
  • Disse dagenen er barnehagen stengt

Besøks adresse:

 • Jønningsheiveien 38
 • 4316 Sandnes

Post adresse:

 • Tulipanveien 13
 • 4316 Sandnes
Styrer:
Fagleder:
Kontakt avdelingene
 • Hare: 954 57 306
 • Maur: 950 68 995
 • Ekorn: 954 58 655
 • Svale: 954 54 094
 • Vipe: 954 09 994
 • Måltrost: 468 91 183

 Slik jobber vi

I årsplan, pogresjonsplan og i praktisk informasjons hefte, kan du lese om hvordan vi jobber.

Her kan du laste ned vår Årsplan for 2019 - 2020 (PDF 585 KB)

Her kan du laste ned hefte Praktisk informasjon 2019 - 2020 (PDF 935,9 KB) 

Her kan du laste ned vår pogresjonsplan for de syv fagområdene. (PDF 95.6 KB)

Vedlegg

I vår Hanlingsplan mot mobbing kan du leser mer om hvordan vi 
jobber med mobbing. Vi har nulltolleranser for mobbing i vår barnehage.

Her kan du laste ned vår handligsplan mot mobbing (PDF 597 KB)

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:20
Sist endret: 26.06.2019 10:45