Stangeland barnehage

Innhold

Stangeland barnehage

Stangeland barnehage tilhører virksomheten Skeiene barnehagene  som består av Sandved, Stangeland og Stangelandsforen barnehager. Barnehagen ligger i Stangeland bydel, 1 kilometer fra Sandnes sentrum. Vi har flere turområder i nærheten som brukes jevnlig og i tillegg tar vi turen til Sandneshallen innimellom. Vår plassering nær sentrum gir oss også muligheter til bruk av både bibliotek, vitenfabrikken og selve bykjernen. Vi er opptatt av livsmestring og helse; at barn får være i bevegelse, at de etablerer vennskap og gode relasjoner, at de får hjelp til å håndtere utfordringer og at de trives i barnehagen. Et sunt kosthold inngår også her og barna får servert 3 sunne måltider hver dag.
 stangeland barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Stangeland bydel
 • Satsingsområder: Utviklingsstøttende barnehage
  (voksen-barn-relasjon) og livsmestring og helse
 • Stangeland barnehage ble åpnet høsten 1980, men
  ble påbygd og rehabilitert våren 2007.
 • Stangeland barnehage er samorganisert med
  Sandved barnehage og Stangelandsforen barnehage.
 • 4 avdelinger for barn 0 - 6 år
 • Antall barn: 64 barn

Kontakt

 • Hverdager: kl. 07.30 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Sommeren 2020 er barnehagen stengt i uke 29 og 30.

 • Torsdag 15. august 2019
 • Fredag 16.august 2019
 • Fredag 15.november 2019
 • Tirsdag 14.april 2020
 • Fredag 22.mai 2020
 • Disse dagene er barnehagen stengt.
Administrasjon
 • Styrer: Monica Hetland
 • Kontor: 48001072
Kontakt avdelingene
 • Askeladden: 90066512
 • Romlingene: 48178276 
 • Tusseladden: 48213939
 • Knøttene: 48159497

 Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i 
barnehagen blir for ditt barn. 

 Last ned Årsplan 2019-2020 (PDF 749 Kb)

 

Vedlegg:

I handlingsplan mot mobbing kan du lese om

 • Hva er mobbing?
 • Definiasjon på mobbing
 • Eksempler på hva mobbing kan være
 • Forebyggende arbeid i barnehagen

laste ned handlingsplan mot mobbing (PDF 269kb) her

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:27
Sist endret: 15.10.2019 08:46