Sandved barnehage

Innhold

Sandved barnehage

Sandved barnehage tilhører virksomheten Skeiene barnehagene som består av Sandved, Stangeland og Stangelandsforen barnehager. Barnehagen ligger i et boligområde med Gand kirke og Sandved skole som nærmeste naboer. Vår visjon er: «TRYGGHET OG GLEDE- MED VOKSNE TILSTEDE». Vi ønsker at visjonen skal være en del av oss voksne, og vise igjen i de daglige rutinesituasjonene i barnehagehverdagen. Dette innebærer at de voksne har fokus på barna, og er bevisste ved å se og tolke barnas signaler. Alle barn skal bli møtt av trygge voksne som ser enkelt individets behov i gruppen. Vi skal ha fokus på glede og engasjement, og vi skal gi barna opplevelser og glede i hverdagen

sandved barnehage 

 

Nøkkelinformasjon

Kommunal barnehage

Sandved bydel

4 avdelinger for barn i alder 0-6 år

Antall barn: 65

Sandved barnehage er samorganisert med Stangelandsforen barnehage og Stangeland barnehage.

Kontakt

Hverdager: kl.07:30 - 16:30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Sommeren 2020 holder vi stengt i uke 29 og 30.

 • Torsdag 15.august 2019
 • Fredag 16. august 2019
 • Fredag 15.november 2019
 • Tirsdag 14.april 2020
 • Fredag 22. Mai 2020
Styrer
 • Annette Ovedal 
 • Tlf: 41462602
Telefon avdelinger:
 •  Løve: 95207631
 • Bamse: 97029069
 • Piggi: 95207871
 • Nøtti: 97026737

Slik jobber vi

hverdagen i barnehagen blir for ditt barn.

Last ned Årsplan  2019-2020 her (PDF 922Kb)

Vedlegg

 I handlingsplan mot mobbing kan du lese om

 •  Hva er mobbing?
 •  Definisjon på mobbing
 •  Eksempel på hva mobbing 
    kan være
 •  Forebyggende arbeid i barnehagen

Last ned planen(PDF 300 Kb)

 

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:22
Sist endret: 15.10.2019 08:57