Trones barnehage

Innhold

Trones barnehage

Trones barnehage tilhører virksomheten Sentrumsbarnehagene som består av Langgata og Trones barnehage. Barnehagen ligger i Trones bydel. Barnehagen ligger like ved Trones skole. Vi har flotte nærmiljøområder som blir brukt av oss; Gisketjern, Stadionområdet, Ormaskogen. I tillegg blir sentrum og dets fasiliteter også brukt; biblioteket, Vitenfabrikken m.m. Hver måned har vi faste språkgrupper/mattegrupper og et eget opplegg for sosial kompetanse som heter Hjerteprogrammet.
Trones barnehage 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Trones bydel
 • Åpnet i 1993, men fikk nytt bygg i 2008.
 • deltar i felles sastningen for kommunen; "Den utviklingsstøttende barnehage"
 • 3 avdelinger 0-6 år
 • 52 barn.

Kontakt

 • Hverdager kl. 07.15-16.45

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

    • 15.08.2019
    • 16.08.2019
    • 15.11.2019
    • 28.02.2020
    • 14.04.2020

Disse dagene er barnehagen stengt.

 

Styrer
Virksomhetsleder
Kontakt avdeligene
 • Maurtua:    905 01 441
 • Tusenbein:  905 30 521
 • Marihøna:   905 77 061

Slik jobber vi

I årsplanen vår kan du lese om våre satsningsområder og 
hvordan vi jobber med dem. Vår progresjonsplan er 
en del av årsplanen.

Last ned årsplan for 2019/2020 (393KB) her

Last ned Praktisk Informasjonshefte 2019 (360KB) her

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:28
Sist endret: 23.08.2019 14:25