Langgata barnehage

Innhold

Langgata barnehage

Langgata barnehage tilhører virksomheten Sentrumsbarnehagene som består av Langgata og Trones barnehage. Barnehagen er en "vitenbarnehage" som ligger i Sandnes sentrum. Vi har et spesielt fokus på antall, rom og form. I daglige aktiviteter, ute og inne legger vi til rette for at barna i vår barnehage skal få erfaringer med matematikk og teknologi. Vi jobber også med Dialogisk Høytlesing som er et pedagogisk verktøy for å øke barns ordforråd og styrke deres kommunikative kompetanse.
 Langata barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Ligger i Trones- og sentrum bydel
 • Satsingsområde: Antall, rom og form
 • 6 avdelinger for barn 1-6år
 • Antall barn: 94

Kontakt

 • Hverdager kl 07:15-16:45

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

    • 15.08.2019
    • 16.08.2019
    • 15.11.2019
    • 28.02.2020
    • 14.04.2020
 • Disse dagene er barnehagen stengt.

 • Langgata Barnehage
 • Langgata 74
 • 4306 Sandnes
Virksomhetsleder
Fagleder

Marianne Andreassen 

tlf: 412 90 037

epost: marianne.andreassen@sandnes.kommune.no

Telefonnummer til avdelingene

PI: 941 71 473

Torus: 469 18 873

Prisme: 941 74 729

Sylinder: 904 78 507

Kule: 913 54 715

Parallellogram: 908 26 120

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i 
vår barnehage er

Last ned Årsplanen 2019/2020 (PDF, 391KB) her

Last ned Praktisk Informasjonshefte 2019 (PDF, 360KB) her

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Informasjon om Koronavirus 

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 10.01.2017 12:38
Sist endret: 11.12.2019 11:54