Sandvedhaugen barnehage

Innhold

Sandvedhaugen barnehage

Sandvedhaugen barnehage ligger på Sandved med Sandneshallen som nærmeste nabo. Barnehagen har deltatt i et EU-forskningsprosjekt om småbarns trivsel. Selvstendighet, medvirkning, vennskap og mestring er viktige faktorer for å oppnå økt trivsel. Målet med prosjektet er økt trivsel for alle barn i barnehagen for å maksimere deres mulighet til utvikling og læring. I daglige aktiviteter, ute og inne, legger vi til rette for at barna i vår barnehage skal oppleve trivsel og fellesskap gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Barnehagen deltar også i Sandnes kommunes satsning "Den utviklingsstøttende barnehagen". Denne satsningen har som mål å styrke personalets bevissthet og kompetanse om hvordan man best støtter barnas utvikling og læring gjennom det daglige samspillet. Systemet bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god kvalitet i barnehagene og hvordan slik kunnskap overføres til praksis.
 Sandvedhaugen barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Sandved bydel
 • Satsingsområde: Utviklingstøttende barnehager
 • 17 avdelinger
  • 11 avdelinger 0-3 år
  • 6 avdelinger 3-6 år
 •  6 hus fordelt på to tun, Sørtunet og Nordtunet
  • 3 avdelinger i hvert hus
  • Bålhytte
  • Felles uteområde med scene
  • 9 mål tomt

Kontakt

 • Hverdager: kl. kl. 07:15-16:45

Alle kommunale barnehager holder stengt i uke 29 og 30 i juli, samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  • 15.08 2019
  • 16.08 2019
  • 15.11.2019
  • 24.02.2020
  • 14.04.2020
 • Gamle Asheimvei 15
 • 4318 Sandnes
 • Tlf: 974 03 881
 • Epost
 • Følg oss på Facebook
Administrasjonen

Virksomhetsleder

Ingrid E. Andersen tlf: 478 73 899

epost: ingrid.andersen@sandnes.kommune.no

Styrer

Liv Hjertø

tlf: 971 36 435 epost: liv.m.hjerto@sandnes.kommune.no

Fagleder

Maj Gabrielsen

tlf: 482 26 707

epost: maj.gabrielsen@sandnes.kommune.no

Administrasjonskonsulent

Atle Helland Strøm

tlf: 974 03 881

epost: atle.helland.strom@sandnes.kommune.no

Kontakt avdelingene
 • Knotten                   482 93 577
 • Myggen                   908 10 879
 • Dalsnuten                951 28 225
 • Biå                           941 71 802
 • Humlå                      482 44 697
 • Lifjell                       480 98 502 
 • Gresshoppen            941 51 906
 • Skrukketroll             951 26 329
 • Storaberget               918 58 785
 • Edderkoppen            908 61 165
 • Sneglen                    941 71 833
 • Ragnhildsnuten        918 52 291
 • Sommerfuglen          941 58 442
 • Larven                      951 65 298
 • Vedafjell                  482 80 508
 • Billå                          911 23 498
 • Mauren                     951 64 702

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan 
hverdagen i vår barnehage er:

Årsplan 2019-2020.pdf

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:23
Sist endret: 12.09.2019 14:09