Sandvedhaugen barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandvedhaugen barnehage

Sandvedhaugen barnehage ligger på Sandved med Sandneshallen som nærmeste nabo. Barnehagen deltar i et EU-forskningsprosjekt om småbarns trivsel. Prosjektet er i samarbeid med universitetene i Stavanger, Barcelona og Kingston. Selvstendighet, medvirkning, vennskap og mestring er viktige faktorer for å oppnå økt trivsel. Målet med prosjektet er økt trivsel for alle barn i barnehagen for å maksimere deres mulighet til utvikling og læring. I daglige aktiviteter, ute og inne, legger vi til rette for at barna i vår barnehage skal oppleve trivsel og fellesskap gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Barnehagen deltar også i Sandnes kommunes satsning "Den utviklingsstøttende barnehagen". Denne satsningen har som mål å styrke personalets bevissthet og kompetanse om hvordan man best støtter barnas utvikling og læring gjennom det daglige samspillet. Systemet bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god kvalitet i barnehagene og hvordan slik kunnskap overføres til praksis.
 Sandvedhaugen barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Sandved bydel
 • Satsingsområde: Utviklingstøttende barnehager
 • 17 avdelinger
  • 7 avdelinger 0-3 år
  •  3 avdelinger 2-4 år
  • 7 avdelinger 3-6 år
 •  6 hus fordelt på to tun
  • 3 avdelinger i hvert hus
  • Bålhytte
  • Felles uteområde med scene
  • 9 mål tomt

Kontakt

 • Hverdager: kl. kl. 07:15-16:45

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  • 16.08.2017
  • 09.10.2017
  • 17.11.2017
  • 02.01.2018
  • 03.04.2018
 • Gamle Asheimvei 15
 • 4318 Sandnes
 • Tlf: 974 03 881
 • Epost
 • Følg oss på Facebook
Administrasjonen

Resultatenhetsleder

Ingrid E. Andersen tlf: 482 18 544

epost: ingrid.andersen@sandnes.kommune.no

Assisterende styrer

Liv Hjertø

tlf: 482 31 568 epost: liv.m.hjerto@sandnes.kommune.no

Fagutvikler

Maj Gabrielsen

tlf: 482 26 707

epost: maj.gabrielsen@sandnes.kommune.no

Administrasjonskonsulent

Atle Helland Strøm

tlf: 974 03 881

epost: atle.helland.strom@sandnes.kommune.no

Kontakt avdelingene
 •  Dalsnuten                 951 28 225
 • Biå                             941 71 802
 • Humlå                        482 44 697
 • Lifjell                         480 98 502 
 • Gresshoppen              941 51 906
 • Skrukketroll               951 26 329
 • Storaberget                 918 58 785
 • Sneglen                      941 71 833
 • Ragnhildsnuten          918 52 291
 • Sommerfuglen           941 58 442
 • Larven                        951 65 298
 • Vedafjell                    951 65 427
 • Billå                           911 23 498
 • Mauren                       951 64 702

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan
hverdagen i vår barnehage er:

 Årsplan 2017-2018.pdf

Barns trivsel-voksnes ansvar

Null mobbing

 Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern  Nok søvn

Tema morsmål  Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan    Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan   Vedtekter

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge(FBU)

Fra barnehage til skole(flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:23
Sist endret: 04.01.2017 15:23