Sandvedhaugen barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandvedhaugen barnehage

Sandvedhaugen barnehage ligger på Sandved med Sandneshallen som nærmeste nabo. Barnehagen har, frem til våren 2018, deltatt i et EU-forskningsprosjekt om småbarns trivsel. Selvstendighet, medvirkning, vennskap og mestring er viktige faktorer for å oppnå økt trivsel. Målet med prosjektet er økt trivsel for alle barn i barnehagen for å maksimere deres mulighet til utvikling og læring. I daglige aktiviteter, ute og inne, legger vi til rette for at barna i vår barnehage skal oppleve trivsel og fellesskap gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Barnehagen deltar også i Sandnes kommunes satsning "Den utviklingsstøttende barnehagen". Denne satsningen har som mål å styrke personalets bevissthet og kompetanse om hvordan man best støtter barnas utvikling og læring gjennom det daglige samspillet. Systemet bygger på forskningsbasert kunnskap om hva som utgjør god kvalitet i barnehagene og hvordan slik kunnskap overføres til praksis.
 Sandvedhaugen barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Sandved bydel
 • Satsingsområde: Utviklingstøttende barnehager
 • 17 avdelinger
  • 9 avdelinger 0-3 år
  • 7 avdelinger 3-6 år
 •  6 hus fordelt på to tun, Sørtunet og Nordtunet
  • 3 avdelinger i hvert hus
  • Bålhytte
  • Felles uteområde med scene
  • 9 mål tomt

Kontakt

 • Hverdager: kl. kl. 07:15-16:45

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  • 16.08 2018
  • 17.08 2018
  • 16.11.2018
  • 25.02.2019
  • 23.04.2019
 • Gamle Asheimvei 15
 • 4318 Sandnes
 • Tlf: 974 03 881
 • Epost
 • Følg oss på Facebook
Administrasjonen

Virksomhetsleder

Ingrid E. Andersen tlf: 478 73 899

epost: ingrid.andersen@sandnes.kommune.no

Styrer

Liv Hjertø

tlf: 971 36 435 epost: liv.m.hjerto@sandnes.kommune.no

Fagleder

Maj Gabrielsen

tlf: 482 26 707

epost: maj.gabrielsen@sandnes.kommune.no

Administrasjonskonsulent

Atle Helland Strøm

tlf: 974 03 881

epost: atle.helland.strom@sandnes.kommune.no

Kontakt avdelingene
 • Knotten                   482 93 577
 • Myggen                   908 10 879
 • Dalsnuten                951 28 225
 • Biå                           941 71 802
 • Humlå                      482 44 697
 • Lifjell                       480 98 502 
 • Gresshoppen            941 51 906
 • Skrukketroll             951 26 329
 • Storaberget               918 58 785
 • Sneglen                    941 71 833
 • Ragnhildsnuten        918 52 291
 • Sommerfuglen          941 58 442
 • Larven                      951 65 298
 • Vedafjell                  482 80 508
 • Billå                          911 23 498
 • Mauren                     951 64 702

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan 
hverdagen i vår barnehage er:

Årsplan 2018-2019.pdf

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehgaeplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern 

Nok søvn

Barns trivsel-voksnes ansvar

Null mobbing

Tema morsmål  

Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan  

Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan  

Vedtekter 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:23
Sist endret: 04.01.2017 15:23