Hommersåk barnehage

Innhold

Hommersåk barnehage

Hommersåk barnehage tilhører virksomheten Riska barnehagene som består av Hommersåk og Riska barnehager. Barnehagen ligger sentralt i Riska bydel, med nærhet til butikker, bibliotek, skoler, sjø og skog. En gang i uken får vi benytte gymsalen på Hommersåk skole. I nærheten har vi tilgang til flotte turområder som vi benytter flere ganger i uken. Barnehagen skal være et godt sted å være for barn og voksne. Et sted som skal preges av trygghet, anerkjennelse, respekt, likeverd og positiv kommunikasjon, engasjement og empati. Barna skal få utvikle seg til å "bli seg selv".
 Hommersåk barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Riska bydel
 • Deltar i prosjektet "Utviklingsstøttende barnehager
  i Sandnes"
 • 58 plasser
 • Barn 0-6 år

Kontakt

 • Hverdager  kl.07.00 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Sommeren 2022 har barnehagen stengt uke 28 og 29.

15. og 16. august 2022

18. november 2022

11.april 2023

19.mai 2023

 

 

Styrer

Astrid Eldøy Svebestad

Kontakt avdelingene
 • Krabbestua: 957 28 142
 • Gullfiskene 957 30 913
 • Fiskekroken: 414 22 779
 • Tareskogen: 957 62 027

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan 
hverdagen i barnehagen blir for ditt barn.

 

 

Vedlegg    

Årsplan Riskabarnehagene.

Handlingsplan mot mobbing

 

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Informasjon om Koronavirus 

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Beredskapsplan for barnehager (PDF)

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Miljø og helse i barnehagen (PDF)

Betalingssatser og regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager (PDF)

Regler for opptak av barn i kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:19
Sist endret: 23.06.2022 14:49