Kleivane barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kleivane barnehage

Kleivane barnehage er en helt ny barnehage, som åpnet høsten 2017. Kleivane barnehage har en flott beliggenhet med mange fine naturområder i barnehagens nærmiljø. På denne måten vil arbeidet med realfag få en naturlig og sentral plass i barnehagen. Vi arbeider med den autoritative voksenstilen, som balanserer varme og grensesetting på en god og hensiktsmessig måte.   Vi vil jobbe med fokus på antall, rom og form. Dette arbeidet skal foregå både ute i naturen og gjennom aktiviteter og opplegg inne.  Vår foreløpige visjon er «Være Sammen om en god barndom»
Kleivane barnehage 

Nøkkelinformasjon

  • Ny barnehage
  • Åpnet høsten 2017
  • 10 avdelinger
  • 180 barnehageplasser

Kontakt

  • Hverdager kl. 07.00-16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  •  2.januar 2018
  •  3.april 2018
Styrer

Slik jobber vi

«Være Sammen»

«Være Sammen» har fokus på kvalitetsutvikling, og å skape et godt
læringsmiljø for barna. Vi arbeider med den autoritative voksenstilen,
som balanserer varme og grensesetting på en god og hensiktsmessig måte.
Teoriene som «Være Sammen» bygger på er forskningsbasert.
Denne måten å jobbe på vil utgjøre en viktig del av barnehagens
pedagogiske plattform. Kjerneinnholdet er autoritative voksne,
relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av
utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling.
(Roland m/flere 2014: 5) Kleivane barnehage har utdannet to
veiledere i «Være Sammen», en pedagogisk leder og styrer,
som har hovedansvar for opplæring av de ansatte i barnehagen.
«Være Sammen» har et eget pedagogisk opplegg rettet mot barna.
Dette inneholder forslag til samlinger, bøker, samtalebilder, sanger mm.

 Være og lære i naturen

Kleivane barnehage har en flott beliggenhet med mange fine
naturområder i barnehagens nærmiljø. Dette må vi benytte oss av!!
På denne måten vil arbeidet med realfag få en naturlig og sentral plass
i barnehagen. Realfag har fokus på fagområdene «natur, teknikk og miljø»
og «antall, rom og form». Vi vil benytte oss av de mange turområdene og
ha fokus på å være mye ute. Det at barna er mye ute og oppdager naturen -
gleder og undrer seg over det de opplever, er en viktig verdi i seg selv.
Dette er også en fantastisk arena for lek, og et godt utgangspunkt
for refleksjon og læring.

Ja til tall og telling

Vi vil jobbe med fokus på antall, rom og form. Dette arbeidet skal foregå
både ute i naturen og gjennom aktiviteter og opplegg inne. Gjennom leken
får barna med seg viktige erfaringer også innen dette fagområdet. Vi skal
i tillegg bruke «Mattekassen» utviklet av Torild Nesvåg. Vi skal også jobbe
inspirert av «Utviklende matematikk» med fokus på barn som lærer i samspill
med andre barn og å ta utgangspunkt i barns undring. Utviklende matematikk
bygger på Vygotskijs teori om barn og læring. Områder vi vil jobbe med er tall
og telling, begreper, mønster, former, farger, likt og ulikt, måling og tid.

Last ned årsplanen her (PDF)

Barns trivsel-voksnes ansvar

 Null mobbing

 Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern  Nok søvn

Tema morsmål  Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan   Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan  Vedtekter

 

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge(FBU)

Fra barnehage til skole(flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:20
Sist endret: 04.01.2017 15:20