Jønningheia barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jønningheia barnehage

Jønningheia barnehage er en avdeling i Skogsheia barnehager som består av Jønningheia og Smeaheia barnehage. Jønningheia barnehage ligger på Stangeland nord, med Ormaskogen som nærmeste nabo. Det er gangavstand til Sandnes sentrum, Gisketjern og stadionområdet. Barnehagen har et flott uteområde med muligheter for variert lek. Vår visjon er: Omsorg, lek og læring hånd i hånd. Vi vil at alle skal få være aktive deltakere i fellesskapet og oppleve gode relasjon i hverdagen. I år er våre innsatsområder antall, rom og form og den utviklingsstøttene barnehagen.

Jønnigheia barnehage 

Jønningheia barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Stangeland bydel
 • 96 barn
 • 26 ansatte
 • 6 avdelinger. Delt på to fløyer.
  • Tre småbarns avdeliger 0-3 år
  • To avdeliger for barn som er 3-4 år
  • En avdelig for skolestartere

Kontakt

 • Hverdager kl. 07.15 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

   • Tordag 16. aug 2018
   • Fredag 17. aug 2018
   • Fredag 16. nov 2018
   • Tirsdag 23. apr 2019
   • Fredag 31. mai 2019
  • Disse dagene er barnehagen stengt

Besøks adresse:

 • Jønningsheiveien 38
 • 4316 Sandnes

Post adresse:

 • Tulipanveien 13
 • 4316 Sandnes
Styrer:
Fagutvikler:
Kontakt avdelingene
 • Hare: 954 57 306
 • Maur: 950 68 995
 • Ekorn: 954 58 655
 • Svale: 954 54 094
 • Vipe: 954 09 994
 • Måltrost: 468 91 183

 Slik jobber vi

I årsplan, pogresjonsplan og i praktisk informasjons hefte, kan du lese om hvordan vi jobber.

Her kan du laste ned vår Årsplan for 2018-2019. (PDF 771 KB)

Her kan du laste ned hefte med praktisk informasjon for 2018-2019. (PDF 1,0 MB)

Her kan du laste ned vår pogresjonsplan for de syv fagområdene. (PDF 95.6 KB)

Vedlegg

I vår Hanlingsplan mot mobbing kan du leser mer om hvordan vi
jobber med mobbing. Vi har nulltolleranser for mobbing i vår barnehage.

Her kan du laste ned vår handligsplan mot mobbing (PDF 597 KB)

Barns trivsel-voksnes ansvar

Null mobbing

Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern 

Nok søvn

Tema morsmål 

Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan  

Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan 

Vedtekter

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge(FBU)

Fra barnehage til skole(flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:20
Sist endret: 04.01.2017 15:20