Høle barnehage

Innhold

Høle barnehage

Høle barnehage er en kommunal barnehage som ligger i bygda Høle i Sandnes kommune. Barnehagen ligger sentralt i bygda. Vi har unike omgivelser med både sjø og fjell i umiddelbar nærhet. Vi har en egen skogsbase på Hammaren, hvor vi har gapahuk og bålplass. I tillegg benytter vi skolens område i Kalvaskogen. Biblioteket på Høle barne- og ungdomsskole brukes også jevnlig av barnehagen. I Høle barnehage er vi opptatt av trygghet, vennskap og trivsel. Vi ønsker at alle barn får en trygg og god hverdag, og vi ønsker å legge til rette for situasjoner som gir rike og varierte opplevelser. Vi ønsker også å være flittige brukere av nærmiljøet.
Høle barnehage 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Høle bydel
 • Deltar i felles satsning for barnehagene i
  Sandnes kommune: Utviklingsstøttende barnehager
 • Miljøfyrtårn
 • Grupper for barn 1-6 år
 • Antall barn: 40

Kontakt

 • Hverdager kl.07:00-16:30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  • 15.08.19
  • 16.08.19
  • 15.11.19
  • 14.04.20
  • 22.05.20
 Leder
 • Vibeke Fossdal: 95476376/90509246
Kontakt avdelingene
 • Fjære: 481 29 827/477 56 713
 • Sjøstjernene: 479 08 841
 • Kongekrabbane: 480 29 471

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i
barnehagen blir for ditt barn.

Last ned Høle barnehages årsplan (PDF, 1 Mb) her

Vedlegg til årsplan

Last ned Høle barnehages handlingsplan for IKT (PDF, 107 Kb) her

Last ned handlingsplan mot mobbing (PDF, 277 Kb) her

Last ned handlingsplan for trafikksikkerhet (PDF, 180 Kb) her

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehgaeplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:19
Sist endret: 26.06.2019 11:02