Rissebærstraen barnehage

Innhold

Rissebærstraen barnehage

Rissebærstraen barnehage tilhører virksomheten Gandsfjord barnehagene  som består av Myklaberget, Porsholen og Rissebærstaen barnehager. Barnehagen ligger på Lura nær skog, mark og fjære, og med utsikt utover Gandsfjorden. Rundt barnehagen er det bilforretninger, industri- og boligområder. Et nytt boligfelt og to boligblokker er nærmeste nabo. Vi har et lite friområde med trær, busker og kratt som ligger ned mot jernbanesporet. Dette brukes en del av barna i tillegg til en liten skog ved Lurahammaren ungdomsskole. Friarealet v/Myklaberget brukes mye og vi går på tur til Forusstraen med de store avdelingene. Hensikten med å bruke disse områdene er å gi barna naturopplevelser i barnehagetiden.
Rissebærstraen barnehage 

Nøkkelinformasjon

 • Lura bydel
 • Barnehagen åpnet 19. jan. 1998. Barnehagen er blitt renovert og bygd
  ut våren/sommeren 2010.
 • Deltar i fellesprosjektet for barnehagene i Sandnes kommune:
  Utviklingsstøttende barnehager.
 • Deltar i Sandnes kommunes realfagprosjekt.
 • Barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 1 - 6 år.
 • Antall barn: 62
 • Åpningstid: kl 07.30 - 16.30

Kontakt

 • Hverdager  kl.7.30 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

  • Torsdag 15. august 2019
  • Fredag 16. august 2019
  • Fredag 15. november 2019
  • Tirsdag 14. april 2020
  • Fredag 22. mai 2020
Administrasjon
 • Heidi Lund Haukalid, Virksomhetsleder mob 948 69 157
Kontakt avdelingene
 • Kongeveien    mob 909 50 426
 • Kalvahagen    mob 909 56 733
 • Nadaberget    mob 909 42 596
 • Nibbå              mob 909 42 329

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i barnehagen 
blir for ditt barn.

Last ned Rissebærstraen barnhehage sin Årsplan (PDF) her 

Last ned Rissebærstraen barnehage sin Progresjonsplan (PDF 321,5kb) her

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:21
Sist endret: 21.08.2019 11:36