Porsholen barnehage

Innhold

Porsholen barnehage

Porsholen barnehage tilhører virksomheten Gandsfjord barnehagene  som består av Myklaberget, Porsholen og Rissebærstaen barnehager. Barnehagen ligger i Lura bydel. Vi har et attraktivt nærområde med skog, sjø, kunstgressbane og ballbinge. Barnehagen har et stort og romslig uteområde med god plass til bevegelse og lek. Vår Satsningsområde er Bærekraftig Utvikling.
  Porsholen barnehage  

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Lura bydel
 • Barnehagen åpnet høsten 1982. I 2008 bygget vi ut og renoverte.
 • 5 avdelinger: Tommeliten 1-2åringer. Veslefrikk 2åringer. Bukkene bruse og Tyrihans: 3-4åringer. Askeladden: 5åringer
 • Antall plasser: 75

Kontakt

 • Hverdager: kl.07.15 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

 • Torsdag 15. august 2019
 • Fredag 16. august 2019
 • Fredag 15. november 2019
 • Tirsdag 14.april 2020
 • Fredag 22.mai 2020

Porsmyrveien 35
4314 Sandnes
Tlf: 917 88 809
Epost: porsholen.barnehage@sandnes.kommune.no

Administrasjon
 • Styrer: Gøril Petersen - Tlf: 917 76 424
Kontakt avdelingene
 • Askeladden - 913 86 755
 • Bukkene Bruse - 959 02 448
 • Tyrihans - 415 71 135
 • Tommeliten - 993 83 358
 • Veslefrikk - 415 71 201

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan 
hverdagen i barnehagen blir for ditt barn. Planen 
beskriver mål og arbeidsmetoder.

Last ned Porsholen barnehage sin årsplan her (PDF)

Vedlegg til årsplan

Last ned Handlingsplan ved mobbing

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:21
Sist endret: 21.08.2019 11:53