Myklaberget barnehage

Innhold

Myklaberget barnehage

Myklaberget barnehage tilhører virksomheten Gandsfjord barnehagene som består av Myklaberget, Porsholen og Rissebærstaen barnehager. Barnehagen ligger i Lura Bydel og grenser opp mot friområder med skog og utmark. Skoler og idrettsanlegg befinner seg i nærheten og vi har mange leke- og turområder i nærmiljøet vårt. Myklaberget barnehage sin visjon er "En god start på livet". Vi opptatt av trygghet, vennskap og trivsel og vi ønsker at alle barn får en trygg og god hverdag. Vi ønsker å legge til rette for situasjoner som gir rike og varierte opplevelser
   Myklaberget barnehage  

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Lura bydel
 • åpnet i 1990
 • Reggio Emilia inspirert. Reggio Emilia filosofien 
  hovedgrunnsetning  er å sette barnet i sentrum og 
  legge til rette for barnets medinnflytelse 
  i egen hverdag. Filosofien tar utgangspunkt i at barn har alle 
  utviklingsmuligheter boende i seg.
 • Deltar i felles prosjekt for barnehagene i Sandnes kommune: 
  Utviklingsstøttende barnehager
 • 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år
 • Antall barn: 51

Kontakt

 • Hverdager: kl 07:30-16.30 

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

 • Torsdag 15. august 2019
 • Fredag 16. august 2019
 • Fredag 15. november 2019
 • Tirsdag 14. april 2020
 • Fredag 22. mai 2020

Myklaberget barnehage
Smørbukkveien 11
4314 Sandnes

Epost: myklaberget.bhg@sandnes.kommune.no

Leder:
Kontakt avdelingene
 • Rød: 953 02 202
 • Grønn: 953 02 260
 • Rosa: 953 02 195
 • Blå:  953 02 280

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i barnehagen blir for ditt barn.

Les Årsplan for Myklaberget barnehage her (PDF)

 

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:20
Sist endret: 16.10.2019 07:41