Ganddal barnehage

Innhold

Ganddal barnehage

Ganddal barnehage tilhører virksomheten Ganddal barnehagene som består av Ganddal, Sørbø barnehage Sør og Sørbø barnehage Nord. Barnehagen ligger på Kvål, med industri og natur som et spennende nærmiljø.  Vi har gode fysiske forhold for både barn og personal. Barnehagen har en stor utelekeplass som oppfordrer til lek og aktivitet. Vi er heldige som har flotte naturperler i nærområdet, både Sandvedparken, Stokkelandsvannet og Vagleskogen ligger i vår umiddelbare nærhet.
Ganddal barnehage 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Avdelinger for barn: 0-6 år
 • Antall avdelinger: 4
 • Antall barn: 63

Kontakt

Hverdager: kl. kl.07.15 - 16.30

 Feriestengt:

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli (uke 29/30 for 2020), samt juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

 

Planleggingsdager:

   • Torsdag 15.august 2019
   • Fredag 16.august 2019
   • Fredag 15.november 2019
   • Tirsdag 14.april 2020
   • Fredag 22.mai 2020

  • Disse dagene er barnehagen stengt
Administrasjon

Anne Brit Haukland, tlf. 91855543

E-post: anne.brit.haukland@sandnes.kommune.no

Styrer:

Marianne Johnsen Telstø, tlf. 99643314

E-post: marianne.johnsen.telsto@sandnes.kommune.no

Kontakt avdelingene
 • Helan: 971 10 426
 • Halvan: 970 64 871
 • Karius: 415 85 214
 • Baktus: 415 86 781

Slik jobber vi

 

Vedlegg til årsplan

Last ned progresjonsplan (PDF,3 MB) her

Last ned langtidsplanen 2015-2019 (PDF,9 MB) her

Handlingsplan mot mobbing

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:17
Sist endret: 04.12.2019 11:36