Sørbø barnehage

Innhold

Sørbø barnehage

Sørbø barnehage tilhører virksomheten Ganddal barnehagene som består av Ganddal og Sørbø barnehage Sør og Sørbø barnehage Nord. Barnehagene ligger i et nyetablert byggefelt på Sørbø i Ganddal bydel. Mål, arbeidsmåter og innhold er felles, men byggene er organisert som to enheter. Barnehagen har avdelinger for barn i alderen 0-3 år og 3-6 år. Vår visjon er "Alle må være med-først da kan store ting skje".
Sørbø barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Ganddal bydel
 • Barnehagen er med i Sandnes kommunes satsing på 
  "Utviklingsstøttende barnehager" (USB)
 • Tilknytningsorientert barnehage
 • Avdelinger for barn i alderen 0-6 år
 • Antall plasser: 180

Kontakt

 • Hverdager  Kl.07:00-16:30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli (uke 29/30 for 2020) samt juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

   • Torsdag 15.august 2019
   • Fredag 16.august 2019
   • Fredag 15.november 2019
   • Tirsdag 14.april 2020
   • Fredag 22.mai 2020
  • Disse dagene er barnehagen stengt
 Administrasjon
 • Virksomhetsleder for området og styrer Sørbø Sør: Anne Brit Haukland mobil: 918 55 543
 • Styrer, Sørbø Nord: Cecilie W. Petersen mobil: 481 73 879 / 941 46 473
 • Fagleder: Tone Hammerseth mobil: 954 44 134
Sørbø Sør, avdelinger
 • Dvergene: 954 30 351
 • Jotnene: 954 01 449
 • Midgard: 970 05 408
 • Munin: 953 69 985 / 954 09725 
 • Vallhall: 954 75 809
Sørbø Nord, avdelinger
 • Alvene: 481 74 201
 • Tussene: 481 73 788
 • Vettene: 481 77 492
 • Æsene: 481 71 061
 • Ravnene: 900 61 731

 

I årsplan og progresjonsplan finner du informasjon om 
hvordan hverdagen i barnehagen blir for ditt barn.
 

 Årsplan for Ganddal barnehagene 2019-2020

 

Handlingsplan mot mobbing

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:27
Sist endret: 30.10.2019 10:16