Forsand barnehage

Innhold

Forsand barnehage

Forsand barnehage er en kommunal barnehage som ligger sentralt på Forsand, i Sandnes kommune. Barnehagen ligger i nærheten til fantastiske naturområder. Vi har god tilgang til skog, fjell og sjø, noe vi benytter i stor grad.
Barnehagen har store uteområder, med egen naturtomt i tilknytning til barnehagen. Her har vi eventyrhus, bålplass og kjøkkenhage. Forsand barnehage er en EQ-barnehage. Det innebærer at vi arbeider for å fremme barnas emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging. Vi ønsker at alle barna opplever trygghet og gode relasjoner til voksne og barn, i en hverdag fylt av lek og varierte aktiviteter.

 

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Forsand bydel
  • Deltar i felles satsing for barnehagene i Sandnes kommune: utviklingsstøttende barnehager.
  • To baser, en base for barn i alderen 1-2 år, og en base for barn i alderen 3-5 år,
  • Antall barn: 46

 

Åpningstid

Hverdager kl 07.00-16.15 (utvidet åpningstid ved behov: 06.15-16.45)
Feriestengt
Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli, samt juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Fredag 13.11.2020

Tirsdag 06.04.2021

Fredag14.05.2021

 

 

Kontakt

Forsand barnehage
Bergekrossen 1
4110 Forsand

Tlf: 51 70 01 64
Epost: synnove.alveskjar.lerang@sandnes.kommune.no


Styrer
Synnøve Lerang: 906 25 825

Kontakt basene
Rød base: 51 70 01 62
Grønn base: 51 70 01 61

 

Slik jobber vi

Last ned årsplan for Forsand barnehage 2020-2021 her 

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Informasjon om Koronavirus 

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Miljø og helse i barnehagen (PDF)

Betalingssatser og regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager (PDF)

Regler for opptak av barn i kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 30.01.2020 12:22
Sist endret: 02.11.2020 09:30