Vatne barnehage

Innhold

Vatne barnehage

Vatne barnehage tilhører virksomheten Austsiå barnehagene som består av Gravarslia, Vatne og Øygard barnehager. Barnehagen ligger i  Vatne bydel, i utkanten av et veletablert boligområde. Området har store friareal av skog, mark og fjell. Vi har også en stor, spennende lekeplass. Vårt hovedmål er at barn og voksne skal oppleve en hverdag med anerkjennelse, og gode relasjoner mellom mennesker.

 
Vatne barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Vatne bydel
 • 2 avdelinger : Bjørnebo og Revehi for barn 1 år til 6 år

Kontakt

 • Hverdager kl.07.00-16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli (uke 28 og uke 29 i 2019) samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Planleggingsdager 2018-2019:

 • 16. august 2018
 • 17. august 2018
 • 16. november 2018
 • 25. februar 2019
 • 23. april 2019

Planleggingsdager 2019-2020:

 • 15.08.2019
 • 16.08.2019
 • 15.11.2019
 • 14.04.2020
 • 22.05.2020

Barnehagen har stengt på planleggingsdager.

Styrer
Kontakt avdelingene
 • Bjørnebo : 910 09 815
 • Revehi : 948 53 134

Slik jobber vi

Barnehageåret 2017/2018 vil barnegruppene på
avdelingen være slik: Bjørnebo har 10 små barn 0-3 år
og 3 voksne, Revehi har 19 barn i alderen fra 3-6 år
og 3 voksne

Her kan du laste ned årsplan 2019/2020 (PDF 1,99 MB)

Vedlegg:

Laste ned handlingsplanen mot mobbing  ( PDF 245,5kb)

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:28
Sist endret: 26.08.2019 11:14