Øygard barnehage

Innhold

Øygard barnehage

Øygard barnehage tilhører virksomheten Austsiå barnehagen som består av Gravarslia, Vatne og Øygard barnehager. Barnehagen ligger i Hana bydel, med Øygard ungdomsskole og eneboliger som nærmeste naboer. Barnehagen har 2 bygg: Toget og Stasjonen. Vi har et romslig uteområde, med en stor kjøkkenhage som brukes flittig. Det er mange fine leke- og turområder i nærområdet vårt. Vi jobber inspirert av Reggio Emilia filosofien, og prosjektarbeid er vår arbeidsmåte.
 Øygard barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Hana bydel
 • Reggio Emilia inspirert barnehage. Reggio Emilia 
  hovedgrunnsetning er å sette barnet i sentrum, og
  gi barnet medinnflytelse i sin egen hverdag.
  Filosofien tar utgangspunkt i at barn har alle
  utviklingsmuligheter boende i seg.
 • 8 avdelinger for barn i alderen 0 - 6 år.
 • Antall barn: 133
 • Miljøfyrtårn

 Kontakt

 • Hverdager kl.07.00 - 16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli (uke 28 og uke 29 i 2019) samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Planleggingsdager 2018-2019:

 • 16.08.2018
 • 17.08.2018
 • 16. 11.2018
 • 25.02.2019
 • 23.04.2019

Planleggingsdager 2019-2020:

 • 15.08.2019
 • 16.08.2019
 • 15.11.2019
 • 14.04.2020
 • 22.05.2020

Barnehagen har stengt på planleggingsdager.

Administrasjonen
 • Virksomhetsleder Annette H. Skjæveland - tlf: 906 27 439
 • Styrer Brit Haga - tlf: 902 72 083
Kontakt avdelingene
 • Langafjedle – tlf: 906 24 897
 • Hanafjedle - tlf: 909 56 346
 • Skolefjedle - tlf: 905 97 654
 • Skjæraberget - tlf: 905 48 541
 • Krågeberget - tlf: 480 91 429
 • Ulvanuten - tlf: 909 38 423
 • Høgaste - tlf: 907 46 017
 • Mindenuten - tlf: 907 41 631

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan 
barnehagehverdagen blir for ditt barn.

Last ned årsplan 2019/2020 (PDF, 807 kb)

Vedlegg:

Last ned handlingsplan mot mobbing (PDF, 270 kb)

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 29.11.2016 13:25
Sist endret: 23.10.2019 11:12