Gravarslia barnehage

Innhold

Gravarslia barnehage

Gravarslia barnehage tilhører virksomheten Austsiå barnehagene som består av Gravarslia, Vatne og Øygard barnehager. Barnehagen ligger i Austrått bydel. Barnehagen ligger nært til sentrum. Vi har fire avdelinger. Avdelingsnavnene, Gauken, Bloksene, Potteriet og Leirkroken ble inspirert av leirutvinningen som har foregått i området. Gravarslia barnehage er en sentrumsnær 4 avdelings barnehage.

Gavarslia barnehage

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Austrått bydel, sentrumsnær
 • Antall barn 45
 •  Åpnet 22. mai 1989
 • Grupper for barn fra 0-6 år
 • Deltar i felles prosjekt for barnehagene i Sandnes kommune: 
  Utviklingsstøttende barnehager
 • Barnehagen har 4 avdelinger
  • Leirkroken (0-3 år),
  • Potteriet (2-4 år) og
  • Bloksene (3-5 år).
  • Avd. Gauken, avdeling for barn med spesielle behov. 
   Fra 0-6 år

Hverdager: kl. 07.30-16.30

Alle kommunale barnehager holder stengt de to midterste ukene i juli (uke 28 og uke 29 i 2019) samt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Planleggingsdager 2018-2019:

 • 16. august 2018
 • 17. august 2018
 • 16. november 2018
 • 25. februar 2019
 • 23. april 2019

Planleggingsdager 2019-2020:

 • 15.08.2019
 • 16.08.2019
 • 15.11.2019
 • 14.04.2020
 • 22.05.2020

Barnehagen har stengt på planleggingsdager.

Kontakt

Styrer
 • Anne Kalsås
 • Telefonnr: 415 84 384
Kontakt avdelingene

Gauken:      916 47 655   gauken@sandnes.kommune.no 
Bloksene:    971 25 434   bloksene@sandnes.kommune.no 
Potteriet:     971 25 399   potteriet@sandnes.kommune.no 
Leirkroken:  971 19 961  leirkroken@sandnes.kommune.no

 

Slik jobber vi

Årsplan

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i
barnehagen blir for ditt barn.

Her kan du laste ned årsplanen for 2019 - 2020 (PDF 729 KB)

Tilrettelagt

Her kan du laste ned brosjyren om Gauken (190 KB)

På nettsiden "Barnehageopptak" finner du blant annet informasjon om hvordan du kan søke barnehageplass, ledige barnehageplasser, priser, frister og oppsigelse.

Når må barnet være hjemme fra barnehagen. Informasjon til foreldre og barnehagepersonell på Folkehelseinstituttet nettsider.

Barnehager og smittevern. Faglige råd fra Folkehelseinstituttet (PDF)

Nok søvn (PDF). Tips og råd fra Karin Naphaug som driver søvnterapisenteret Sovekarin AS, og er søvnekspert og helsesøster.

Barns trivsel-voksnes ansvar (PDF)

Null mobbing på Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tema morsmål. Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring her.  

Språk (PDF)

Veiledningshefte om bilder av barn på nett fra Datatilsynet (PDF)

Barnehageloven. Lov om barnehager med forskrifter og merknader på Regjeringens nettsider.

Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Temahefter-rammeplan for barnehager på Regjeringens nettsider.

Kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes 2015 - 2018 (PDF)  

Vedtekter for kommunale barnehager i Sandnes kommune (PDF) 

Helse, miljø og trivsel i barnehagen - info til foreldre (PDF)

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge (FBU)

Fra barnehage til skole (flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:18
Sist endret: 26.08.2019 10:56