Myklaberget Barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Myklaberget Barnehage

Barnehagen ligger i Lura Bydel. Barnehagen er i et boligområde og grenser opp mot friområder med skog og utmark. Skoler og idrettsanlegg befinner seg i nærheten og vi har mange leke- og turområder i nærmiljøet vårt. Myklaberget barnehage sin visjon er "En god start på livet". Vi opptatt av trygghet, vennskap og trivsel og vi ønsker at alle barn får en trygg og god hverdag. Vi ønsker å legge til rette for situasjoner som gir rike og varierte opplevelser
 Myklaberget barnehage

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Lura bydel
  • åpnet i 1990
  • Reggio Emilia inspirert. Reggio Emilia filosofien
    hovedgrunnsetning  er å sette barnet i sentrum og
    legge til rette for barnets medinnflytelse
    i egen hverdag. Filosofien tar utgangspunkt i at barn har alle
    utviklingsmuligheter boende i seg.
  • Deltar i felles prosjekt for barnehagene i Sandnes kommune:
    Utviklingsstøttende barnehager
  • 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år
  • Antall barn: 51

Kontakt

  • Hverdager: kl 07:30-16.30  
  • Planleggingsdager
    • Tirsdag 16. august 2016
    • Onsdag 17. august 2016
    • Fredag 18. november 2016
    • Mandag 2. januar 2017
    • Fredag 26. mai 2017
Leder:
  • Solveig Fredriksen  934 51 927
Kontakt avdelingene
  • Rød: 953 02 202
  • Grønn: 953 02 260
  • Rosa: 953 02 195
  • Blå:  953 02 280

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan
hverdagen i barnehagen blir for ditt barn. .

 Last ned årsplan ( PDF 641 Kb)

Vedlegg til Årsplan

 

Barns trivsel-voksnes ansvar

Null mobbing

 Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern  Nok søvn

Tema morsmål  Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan  Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan  Vedtekter

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge(FBU)

Fra barnehage til skole(flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:20
Sist endret: 04.01.2017 15:21