Høle barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høle barnehage

Høle barnehage er en kommunal barnehage som ligger i bygda Høle i Sandnes kommune. Barnehagen ligger sentralt i bygda. Vi har unike omgivelser med både sjø og fjell i umiddelbar nærhet. Vi har en egen skogsbase på Hammaren, hvor vi har gapahuk og bålplass. I tillegg benytter vi skolens område i Kalvaskogen. Biblioteket på Høle barne- og ungdomsskole brukes også jevnlig av barnehagen. I Høle barnehage er vi opptatt av trygghet, vennskap og trivsel. Vi ønsker at alle barn får en trygg og god hverdag, og vi ønsker å legge til rette for situasjoner som gir rike og varierte opplevelser. Vi ønsker også å være flittige brukere av nærmiljøet.
Høle barnehage 

Nøkkelinformasjon

 • Kommunal barnehage
 • Høle bydel
 • Satsningsområde: Barns kroppslighet 
 • Deltar i felles prosjekt for barnehagene i
  Sandnes kommune: Utviklingsstøttende barnehager
 • Miljøfyrtårn
 • Grupper for barn 1-6 år
 • Antall barn: 40

Kontakt

 • Hverdager kl.07:00-16:30
 • Planleggingsdager
  • Onsdag 16. august 2017
  • Fredag 17. november 2017
  • Tirsdag 2. januar 2018
  • Tirsdag 3. april 2018 
  • Fredag 11. mai 2018
 Leder
 • Vibeke Fossdal
Kontakt avdelingene
 • Kobbungane: 481 29 827
 • Kråkebollene: 477 56 713
 • Sjøstjernene: 479 08 841
 • Kongekrabbane: 480 29 471

Slik jobber vi

I årsplanen finner du informasjon om hvordan hverdagen i
barnehagen blir for ditt barn.

Last ned Høle barnehages årsplan (PDF, 1,3 Mb) her

Vedlegg til årsplan

Last ned Høle barnehages progresjonsplan (PDF, 427 Kb) her

Last ned Høle barnehages handlingsplan for IKT (PDF, 107 Kb) her

Last ned Høle barnehages Årshjul for førskole (PDF, 266 Kb) her

Last ned handlingsplan mot mobbing (PDF, 277 Kb) her

Barns trivsel-voksnes ansvar

Null mobbing

 Når må barnet være hjemme fra barnehagen

Barnehager og smittevern  Nok søvn

Tema morsmål  Språk

Veiledningshefte om bilder av barn på nett

Barnehageloven

Rammeplan   Temahefter-rammeplan for barnehager

Kvalitetsplan  Vedtekter

Støttetjenster til barnehager og skoler

Helsestasjon for barn

Ressurssenter for barn og familie

Barnehageopptak/søk barnehageplass

Flerspråklig senter for barn og unge(FBU)

Fra barnehage til skole(flere språk)

Publisert: 04.01.2017 15:19
Sist endret: 04.01.2017 15:19