Vil bygge utendørsbad i Vågen

Innhold

Vil bygge utendørsbad i Vågen

Styret i Sandnes Havn KF har i styremøte 14. september besluttet å bevilge 30 millioner kroner til bygging av utendørs ferskvannsbasseng i Sandnes gjestehavn. Dette for å øke engasjementet rundt havnen og skape aktivitet.

Bassenganlegget er tenkt bygd som flere flytende konstruksjoner. Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue. Anlegget er planlagt i gjestehavnen utenfor “Havnespeilet”. Denne plasseringen antas å være god både i forhold til vær og klima og ligger i passe avstand fra Ruten og like ved den nye rådhusplassen.

Sandnes Havn sitt virksomhetsområde er foruten myndighetsutøvelse også å tilrettelegge for både nytte- og fritidsbruk i kommunens sjøområde fra sentrum og inn til Lysebotn. Realisering av et sjøbad vil styrke Sandnes som turistdestinasjon og legge grunnlaget for at Sandnes havn KF kan utvide dagens gjestehavn når behovet er der.

Midlene som brukes til havnedriften kan ikke uten videre omdisponeres til andre kommunale formål og er derfor ikke i konkurranse med de mange andre viktige oppgavene som kommunen har ansvar for.

Et anlegg av denne typen vil støtte oppunder de betydelige investeringene som blir gjort i Havneparken og Sandnes sentrum av både private investorer og Sandnes kommune.

Målet er at bassenget kan være operativt til sesongen 2022.

Illustrasjon av slik utendørsbassenget kan komme til å se ut.

Publisert: 16.09.2020 11:55
Sist endret: 21.09.2020 09:16