Vil bedre forholdene for Storånå-laksen

Innhold

Vil bedre forholdene for Storånå-laksen

Denne uka starter arbeidet med å renske opp i utløpet av Stokkelandsvatnet. Hensikten er å bedre gyte- og oppvekstforholdene for laks og sjøørret.

Sandnes kommune samarbeider med Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening for å bedre forholdene for fisken i elva. I løpet av denne uka står følgende på planen:
- Rydde avfall
- Rense eksisterende grus for slam og mudder
- Legge ut ny grus og steiner.

Mange frivillige i jeger- og fiskeforeningen er sterk engasjert i sjøaureprosjektet i Rogaland, og er viktige bidragsytere sammen med fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene og vannområdene.

Etter planen starter arbeidet tirsdag 29. september og avsluttes lørdag 3. oktober. Dette avhenger av lav nok vannføring og godt vær.

Bilde av opprydning oktober 2020.
Et område mellom gangveien og elva vil bli brukt til riggplass for river og grafser, grusutlegger og oppsamling av avfall som hentes opp fra elva. Ved av- og pålessing og grusleveranse vil all trafikk bli stanset. Det aktuelle området vil bli skiltet.

Les mer

Publisert: 28.09.2020 14:00
Sist endret: 14.10.2020 13:53