Varsling av sårbare vann-abonnenter

Innhold

Varsling av sårbare vann-abonnenter

Er bedriften din avhengig av vann? Husk å sjekke at kommunen har riktig kontaktinformasjon slik at vi kan varsle deg om planlagte og akutte endringer i vanntilførselen.

Sandnes kommune varsler alle planlagte og akutte hendelser som stanser eller endrer vannleveransen. Dette gjøres ved hjelp av SMS, talemelding og epost.

For at bedriften din skal kunne motta informasjonen trenger Sandnes kommune riktig kontaktinformasjon. Det gjelder spesielt for bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet (sårbare vann-abonnenter). Bedriften har selv ansvaret for at kontaktinformasjonen er oppdatert. Det kan du gjøre her (servicevarsling.no)

Eksempler på sårbare vann-abonnenter:

  • Sykehus og medisinske sentre.
  • Alders- og sykehjem.
  • Leger og tannleger.
  • Barnehager og skoler.
  • Næringsmiddelprodusenter.
  • Restauranter og kaféer.

Privatpersoner og øvrige bedrifter
Sandnes kommune henter kontaktinformasjonen til øvrige bedrifter fra Næringsdatabasen (Brønnøysundregisteret), og kontaktinformasjonen til privatpersoner fra folkeregisterdata og Altinn/Difi. Sjekk at informasjonen din er riktig, så er du sikker på at du får varsel om endringer i vanntilførselen.

Dersom du har telefon som er registrert på en annen adresse (for eksempel på grunn av jobb), kan det også være lurt å registrere seg på servicevarsling.no.

Publisert: 15.02.2022 07:36
Sist endret: 31.07.2022 10:29