Vaksinering mot korona

Innhold

Vaksinering mot korona

Kommunen har startet med vaksinering av innbyggerne. Siste oppdatering: Torsdag 21. januar.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksine. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 

I løpet av uke 1 2021 startet vaksineringen av de aller første innbyggerne i Sandnes vaksine mot koronaviruset (covid-19).

Hvem får vaksiner nå?

I uke 3 kaller vi inn 60 nye personer i alderen 85 år og eldre. Disse vil motta sms-varsel (melding på mobiltelefonen) fra kommunen ("Testsenter"). Vi begynner med de eldste personene, og kaller inn folk som bor på samme adresse samtidig hvis det er mulig.

I uke 4 fortsetter vi med 200 nye personer i samme aldersgruppe.

Samme uke begynner vi å be om tilbakemeldinger på om personer i aldersgruppen 75-84 år ønsker å bli vaksinert.

Vi vet foreløpig ikke så mye om hvor mange vaksiner vi mottar i uke 5.

Når og hvordan blir jeg varslet?

Kommunen eller fastlegen din kontakter deg dersom du er prioritert for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

De første som blir vaksinert får vaksinen av helsepersonell den i institusjonen der de bor. Verken beboere eller pårørende trenger å tenke på praktiske oppgaver.

Neste gruppe er personer over 85 år, og de vil bli varslet med brev og sms. Der får de mer praktisk informasjon om hva de må foreta seg, og om alt det praktiske rundt vaksineringen. De første de må gjøre er å ta stilling til og svare på om de ønsker vaksinen eller ikke. Dette svaret må sendes på sms hvis det er mulig. 

Sandnes kommune vet ikke det nøyaktige tidspunktet for når vaksineringene vil finne sted. Det er derfor viktig at ingen ringer til servicekontoret for å spørre om tidspunktet for sin vaksine. Vi vil varsle den enkelte direkte med innkalling til time. 

Hvis du ikke tilhører noen av risikogruppene må du smøre deg med litt tålmodighet. Du vil bli varslet gjennom mediene når det blir mulig for deg å bestille tid for vaksine. Vi vil også informere om dette på hjemmesidene våre.

Hvor foregår vaksineringen?

Nå i første omgang vil vaksinene bli satt i sykehjem og omsorgsboliger.

Etterpå står innbyggere over 85 år for tur. Disse vil bli vaksinert i Haakon 7s gate 8 (i de tidligere lokalene til kommunens servicekontor). Her er veibeskrivelse.

Utover våren vil vaksinen vil bli tilgjengelig for enda flere. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om tid og sted når det nærmer seg.

Hvordan kommer jeg meg til stedet for vaksinering?

Du har selv ansvar for å ordne transport til og fra vaksineringsstedet. Du kan be dine pårørende om hjelp, eller bestille drosje. Du må dekke utgiftene til reisen selv. Kommunen har heller ikke anledning til å organisere transport.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med vaksinekontoret?

Telefonnummeret til Sandnes kommune sitt vaksinekontor er 477 66 222. Dette nummeret kan du ringe til på hverdager mellom klokken 09.00 og 14.00.

Hvem får vaksine først?

Siden det er begrenset tilgang på vaksinen er det satt opp en prioritert rekkefølge. Slik ser den ut per i dag:

1. Beboere i sykehjem
2. Alder over 85 år
3. Alder 75–84 år
4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander
5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander
7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Deretter starter massevaksineringen:
8. Alder 55–64 år
9. Alder 45–54 år
10. Resterende befolkning

Når blir det min tur?

Kort fortalt kommer det an på alderen og helsetilstanden din (se oversikten i forrige svar). Akkurat nå vet vi ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine. Hvis du er ung og frisk må du nok forberede deg på å vente en god stund til. 

Hva vil vaksinen koste?

Regjeringen har bestemt av vaksineringen mot covid19 er gratis.

Er vaksinen trygg?

Helsemyndighetene forsikrer om at koronavaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Skal barn vaksinere seg?

Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om vaksinen?

Du finner utfyllende informasjon på FHI sine nettsider.

 

Hvor mange i Sandnes har fått vaksinen?

Vaksineringen startet i uke 1. Du kan følge utviklingen i denne oversikten.

Merknad: Avviket mellom tildelte vaksinedoser og satte vaksinedoser skyldes at det trekkes ut en ekstra restvaksine fra hvert enkelt glass.

Other languages

Information about the corona virus vaccine in several languages.


Kilder: 
helsenorge.no

FHI.no

Publisert: 04.01.2021 11:38
Sist endret: 22.01.2021 07:42