Utsatt frist - Driftstilskudd til musikk- og barne- og ungdomsforeninger

Innhold

Utsatt frist - Driftstilskudd til musikk- og barne- og ungdomsforeninger

Kultursjefen gir utsatt frist for søknad om driftstilskudd for musikk- og barne- og ungdomsforeninger fra 1. april til 1. mai.

Lag og foreninger som ikke får godkjent årsmelding/regnskap av et årsmøte før fristen, kan i år bruke årsmelding/regnskap godkjent av styret som grunnlag for innlevering av søknaden. 

For mer informasjon og søknadsskjema: 

Publisert: 24.03.2020 10:55
Sist endret: 12.05.2020 13:14