Utlysning av ekstraordinære koronamidler til frivillige lag og foreninger

Innhold

Utlysning av ekstraordinære koronamidler til frivillige lag og foreninger

Søknadsfrist 19. februar: Formannskapet har vedtatt å lyse ut en million kr til ideelle organisasjoner, velforeninger, andre foreninger og lag, som gis anledning til å søke tilskudd til bygningsmessige og andre tiltak i nærmiljøet.

Tilskudd kan gis til innkjøp av nødvendige materialer og håndverkstjenester, som kan gi oppdrag til lokale bedrifter.

Egne kostnader kan ikke dekkes.

Midlene lyses ut 22.01.2021 med en tidsfrist på 4 uker.

Hensikten med denne tildelingen er å få igangsatt tiltak og prosjekter som det ellers ikke er økonomiske rammer til og bidra til at tiltakene raskt gir aktivitet i næringslivet. Omsøkte tiltak og prosjekter må derfor være gjennomført og dokumentert innen mai 2021.

Følgende kriterier vil blant annet vektlegges:

  • Når kan prosjektet igangsettes?
  • Hvem vil tiltaket gagne?
  • Hvilken lokal aktivitet vil tiltaket resultere i?
  • Vil det bidra til aktivitet i lokalt næringsliv?

Merk også at:

  • Søknaden må gi en beskrivelse av tiltaket inkludert budsjett.
  • Det gis ikke kompensasjon for bruk av egne timer/dugnad.
  • Det kan gis midler til nye tiltak og vedlikeholdsprosjekt.
  • Ved innkjøp av utstyr og materiell bør lokalt næringsliv benyttes.
  • Søker må sikre at det ikke betales mer enn markedspris for tjenesten.
  • Prosjektet/tiltaket skal ha et minimum budsjett på kroner 10.000 og et maksimum budsjett på kroner 100 000.

Søknad sendes Sandnes kommune til postmottak@sandnes.kommune.no snarest og innen 19.02.2021.

Søknad merkes 21/01244 - næringsavdelingen

Søknader vurderes i uke 8.


Har du spørsmål?

Sandnes kommune v/næringsavdelingen:

Nina Othilie Høiland
Næringssjef 
mob: 959 10 878

Anne Lise Falch Anfinsen
Rådgiver næring
mob: 932 52 251

 

Publisert: 22.01.2021 08:42
Sist endret: 24.02.2021 08:49