Utdeling av Sandnes kommunes frivillighetspris 2020

Innhold

Utdeling av Sandnes kommunes frivillighetspris 2020

Utdelingen streames direkte fra møte i Utvalg for kultur, næring og innovasjon tirsdag 12. januar kl 17.00.

Det er leder av utvalget, Annelin Tangen som foretar selve overrekkelsen. 

Overrekkelsen

Fullskjerm

 

De som mottar prisen er:

Eli Nygaard for sitt engasjement og frivillige arbeid for barn og unge i Sandnes Ulf gjennom mange år.

Rasmus Reed for sitt engasjement og frivillige arbeid innen musikklivet i Sandnes gjennom mange år, blant annet som dirigent for Skeiene Janitsjar.

Formålet med frivillighetgsprisen er å vise betydningen av det frivillige arbeidet som gjøres lokalt, og hedre de enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner som her gjør en spesielt stor og viktig frivillig innsats. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler.

Sandnes kommune kan dele ut to frivillighetspriser hvert år; én innen kultur og én innen idrett, og dette er første gang prisen deles ut.

Prisen består av:

  • Pokal/vase med inskripsjon og et diplom.
  • Kr 10.000 til den lokale, frivillige organisasjonen som prismottaker representerer, eller til det frivillige arbeidet som prismottaker deltar i.

Prisvinnerene:

Eli NygaardRasmus Reed

Publisert: 09.12.2020 15:08
Sist endret: 20.01.2021 12:24