Tvaksjonen 2018-Næringsliv- Oppfordring- Gi bidrag

Innhold

Tvaksjonen 2018-Næringsliv- Oppfordring- Gi bidrag

Det er nå anledning for næringsliv å gi bidrag til NRK Tv aksjonen 2018. NRK TV-aksjonen er en lang, nasjonal tradisjon i Norge og er verdens største dugnad der «hele Norge» deltar.  Gjennom årets TV-aksjon skal det arbeides med å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er høy beskytter for årets TV-aksjon. Et bidrag til TV-aksjon fra din virksomhet kan være positivt med tanke på omdømmebygging lokalt og det kan være veldig samlende for de ansatte.

Hva er Tv aksjonen 2018?

Hva er tv-aksjonen 2018?              

Til deg (om tv aksjonen 2018)

Gi et bidrag til årets tv-aksjon

Det er nå åpnet slik at næringslivet som har virksomhet i Sandnes kommune kan gi bidrag til tv aksjonen 2018.

En veldig konkret og enkel måte å støtte TV-aksjonen er å gi et økonomisk bidrag. Det kan du gjøre her ved å registrere ditt bidrag på

 Registrere bidrag (TV-aksjonens giversider).

Utfordre konkurrenter og samarbeidspartnere

Vi setter pris all den hjelpen vi kan få i denne nasjonale dugnaden. På giversidene våre kan du også utfordre dine samarbeidspartnere eller konkurrenter til å være og gi et bidrag. Klarer de å matche ditt bidrag? 

Utfordre dine samarbeidspartnere eller konkurrenter

Hvorfor bidra?

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Tv aksjonen 2018 skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Les mer om tv-aksjonen 2018

Tilskudd fra Næringslivet i Sandnes har hatt en jevn nedgang de siste årene. Antall selskaper som gir til tv aksjonen er også redusert de senere år. Av de større selskapene som har virksomhet i Sandnes kommune er det er bare Statoil som gir årlig. Vi håper at næringslivet med virksomhet i Sandnes kommune bidrar til årets Tv-aksjon

Publisert: 19.06.2018 13:19
Sist endret: 17.01.2019 11:08