Sandnes kommune takker alle som har bidratt i TV aksjonen 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes kommune takker alle som har bidratt i TV aksjonen 2018

Sandnes kommune og Tv aksjonen 2018 takker alle som bidratt i Tv aksjonen 2018, årets største dugnad. Vi er veldig glade for det gode resultatet.

 Tusen takk til alle som åpnet dørene og lommebøkene for bøssebærerne og:

  • puttet kontanter på bøssen
  • vippset mens de snakket med bøssebærerne
  • snakket med bøssebærerne og la en liten lapp i som sa hvor mye de hadde vippset

Dette gjorde dugnaden og  årets viktigste søndagstur til en positiv opplevelse for bøssebærerne.

Sandnes kommune og TV aksjonen 2018 takker alle som har meldt seg som bøssebærere i år. Alle som er med på verdens største dugnad og årets viktigste søndagstur den 21.10.2018 mellom kl.16.00 og 18.00 .

Det har vært behov for flere bøssebærere til innsamlingsaksjonen. Vi har fått mange nok bøssebærere i Sandnes kommune og det er vi glade for.  Målet er ved hver tv aksjon at alle hus og leiligheter i kommunen skal bli besøkt på denne søndagen.

Vi setter også stor pris på næringslivet sitt bidrag til årets tv aksjonen.  Vi vil takke for hjelp med organiseringen, personer fra næringslivet som var med på næringslivets ringestafett 16.oktober, for gaver fra næringslivet og,virksomheter som gav igjennom giverstafetten.

Se resulatene fra bidrag giver stafetten her: giverstafett.

Vi vil også takke de frivillige organisasjonene, FAUer og andre som har organisert arbeidet i bydelene. Aksjonen ble gjennomført på en fin og god måte i alle bydelene.

Vi vil også nevne den gode hjelpen vi har fått fra AKS(arbeidstrening) for pakking av bøsser, Vibemyr skoleverksted for bl.a opphenging av plakater på butikker og leilighetsblokker. Røde kors for å være med på opptellingen og pakking av bøsser. I tillegg må vi ikke glemme tellegjengen som teller pengene som er kommet inn, klargjør bøssene for neste år, og pakker dem ned.

Vi vil også takke alle som har vært med i informasjonsarbeidet med  Tv aksjonen 2018, spesielt med å få nok bøssebærere.

Resultater for Sandnes

Resultatene er pr.23.10.2018.

 

 

Se flere resultater  for  Sandnes kommune

Publisert: 25.09.2018 08:07
Sist endret: 25.09.2018 08:07