Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner

Innhold

Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner

Søknad kan sendes til bydelsutvalgene innen 1. april

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. Reglement og søknadsskjema finner du på http://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bydelsutvalgene/

Tilskudd skal ikke gå til ordinære driftsmidler.

Søknad sendes innen 1. april 2018 til bydelsekr@sandnes.kommune.no eller med post til: Sandnes kommune, bydelsutvalgenes sekretariat, pb 583, 4302 Sandnes.

 

Publisert: 15.03.2018 14:07
Sist endret: 17.01.2019 11:08