Tilleggshøring for interkommunal kommunedelplan for Forus

Innhold

Tilleggshøring for interkommunal kommunedelplan for Forus

Kommunene Sandnes, Sola og Stavanger vedtok i april å sende revidert interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) på tilleggshøring med høringsfrist 15. juni.

Det er endringene i planen som er gjenstand for tilleggshøring. Mer informasjon om endringene i planen ligger vedlagt saken på www.ikdpforus.com (dokumentene blir tilgjengelig i løpet av uka).

Publisert: 28.04.2021 10:39
Sist endret: 28.04.2021 10:58