Tilgjengelighetsprisen 2018 - Kom med innspill til kandidater

Innhold

Tilgjengelighetsprisen 2018 - Kom med innspill til kandidater

Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket.Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 50.000 kr. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. september 2018.

Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
Alle kan foreslå kandidater til prisen.

Forslag sendes til:

Rogaland fylkeskommune,
Postboks 130,
4001 Stavanger.

eller på mail til paal.kloster@rogfk.no

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 15. september 2018.


Kriterier:

 1. Tilgjengelighetsprisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for å skape et universelt utformet Rogaland. Dette kan være i lokalmiljøet, kommunen eller i fylket.

 2. Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

 3. Satsingsområdene i Fylkesdelplan for universell utforming definerer prisens virkeområde:
  - Kunnskap og kompetanse
  - Bygg og anlegg
  - Uteområder, friluftsliv og kulturminner
  - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  - Samferdsel
  - Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

 4. Formelle krav:
  - Fristen for å foreslå kandidater til prisen er 15. september.
  - Forslag til kandidater skal sendes inn skriftlig, med en kortfattet begrunnelse for forslaget.
  - Alle kan foreslå kandidater til prisen. Det er mulig å foreslå flere tiltak/løsninger, også de som man selv har vært involvert i.

 5. Prisen deles ut etter følgende kriterier:
  - Priskandidaten har vist stor kreativitet og nytenking for å oppnå universelt utforma tiltak/løsninger.
  - Tiltaket/løsningen må ha høy kvalitet.
  - Tiltaket/løsningen må være tatt i bruk.

 6. Bedømmelse:
  - Fylkesrådet for funksjonshemmedes arbeidsutvalg velger ut forslag til tre prioriterte kandidater, som legges fram for fylkesrådet.
  - Fylkesrådet for funksjonshemmede innstiller én vinner til fylkestinget.
  - Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv.
  - Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet.
  - Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges.

 7. Prisen deles ut i Rogaland fylkestings møte i desember en gang hvert år, og består av et diplom og et prisbeløp på kr 50 000,-. Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles prisen ikke ut.
Publisert: 07.06.2018 12:01
Sist endret: 17.01.2019 11:08