Tilbud til ungdommer som er interessert i tv og film

Innhold

Tilbud til ungdommer som er interessert i tv og film

I medieLAB`en på Lura bydelshus og Bogafjellhallen kan ungdommer lære mer om film og media

Bli med på medieLAB'en på Lura bydelshus eller i Bogafjellhallen. Begge steder kan ungdom delta aktivt og lære mer om media slik som å være tv-reporter, lage film og nyhetsreportasjer eller ha sitt eget tv-show.

Man kan være skuespiller eller stå bak kamera, lage sitt eget filmmanus eller en dokumentar om noe man interesserer seg for. Trenger ikke erfaring. Opplæring gis begge stedene.

Nettavisen www.ungisandnes.com og medieLAB'ene er i regi av kulturavdelingen i Sandnes kommune og det er gratis å delta.

http://www.facebook.com/UngiSandnes/

Publisert: 02.03.2018 10:43
Sist endret: 17.01.2019 11:08