Til deg som har fått første vaksineringsdose med Astra-Zenica vaksinen

Innhold

Til deg som har fått første vaksineringsdose med Astra-Zenica vaksinen

Alle får tilbud om Pfizer-Biontec.

Folkehelseinstituttet har besluttet at alle som har fått første dose med Astra-Zenica vaksinen vil få tilbud om mRNA vaksine som dose 2. I vårt distrikt vil det si vaksinen fra Pfizer-Biontec.

Doseringsintervallet skal være mellom 9 - 12 uker etter første dose. Vi planlegger å gi annen dose 11 uker etter første slik at vi har litt fleksibilitet hvis det tildelte tidspunktet ikke skulle passe for noen. Revaksineringen vil starte i uke 19 for de av dere som ble vaksinert først.

Vaksinering vil denne gangen forgå ved vaksinasjonssenteret vårt i Gravarsveien 34 og ikke der du fikk 1. dose. Etter at du har fått denne dosen er du å regne som fullvaksinert.

Du vil bli innkalt via SMS fra vaksinesenteret vårt. Hvis du skulle få innkalling fra annet sted (f.eks. fra nabokommuner) takker du nei til denne.  Les mer på Folkehelseinstituttet sin side     

Publisert: 29.04.2021 10:59
Sist endret: 07.05.2021 12:36